Ragnhild Evensen

Universitetslektor / Programleder

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Team Grunnskolelærerutdanningene HIU
Campus Vestfold (B2-17)
Programleder Pedagogikk i lærerutdannningen SAMOT

Ansvarsområder

 • Programleder for grunnskolelærerutdanningen, campus Vestfold
 • Samhandling mot vold og overgrep mot barn og unge (SAMOT). 
 • Faglærer i pedagogikk og elevkunnskap GLU 5 -10 campus Vestfold
 • Medlem i skikkethetsnemda

Kompetanse

 • endring og utviklingsabeid
 • Prosjektledelse
 • veiledning
 • administrasjon
 • ledelse

CV

Utdanning

 • Cand.polit.graden i pedagogikk (UIO)
 • mellomfag i sosialantropologi (UIO)
 • diverse lederutdannning
 • UHRs dekanskole

Arbeiderfaring:

 • 2016 - d.d. Høgskolelektor
 •  2010-2015 instituttleder
 • 2009 -2010  høgskolelektor
 • 2006 -2009 pedagogisk-psykologisk rådgiver/ nestleder
 • 2004-2006 høgskolelektor/prosjektleder
 • 2001-2004 pedagogisk-psykologisk rådgiver
 • 1999-2001 rådgiver og faglærer i videregående skole