Disputas: Hassan Ali

Hassan Ali holder prøveforelesning og disputas over sin avhandling ved campus Porsgrunn 3. oktober.


03 Oct

Praktisk informasjon

 • Dato: 3. oktober 2019
 • Tid: kl. 10.00 - 14.00
 • Sted: Campus Porsgrunn, Auditorium B-133
 • Bedømmelseskomité

  • Første opponent: Professor Erik Dahlquist, Mälardalens högskola.
  • Andre opponent: Professor Magne Hillestad, NTNU.
  • Administrator: Britt Margrethe Moldestad, USN.

  Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Lars Erik Øi, USN.
  • Medveileder: Førsteamanuensis Fredrik Normann, Chalmers tekniska högskola, og Nils Henrik Eldrup, USN.

Hassan Ali har til forsvar for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN), Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag (TNM), innlevert avhandling med tittelen:

«Techno-economic analysis of CO2 capture concepts».

Arbeidet er gjennomført under doktorgradsprogrammet i «Process, Energy and Automation Engineering».

Prøveforelesning holdes i Auditorium B-133 ved campus Porsgrunn 3. oktober klokken 10:00 

Tema for prøveforelesning er «What is the future potential in energy reduction in the most energy consuming industries».

Disputas avholdes samme sted klokken 13:00.

Prøveforelesning og disputas er åpen for alle interesserte.

Om avhandlingen 

Økning av CO2-innholdet i atmosfæren fører til klimaendringer. Prosessindustriene må kutte ned utslippene sine for å forholde seg til 2-gardersmålet, og et mulig virkemiddel for å motvirke dette er CO2-fangst og lagring (CCS). Den største hindringen for en bred implementering av CCS i industrien, er de relativt høye kostnadene.

Doktorgradsarbeidet fokuserer på å finne potensialer for partiell fangst på industrianlegg med mål å redusere fangstkostnader, og videreutvikling av et teknisk og økonomisk verktøy som kan brukes til å optimalisere CO2-fangst-prosesser. Dette verktøyet har vært mye brukt ved Sintef Industri (Tel-Tek) og USN.

Resultatene viser at det er mulig å redusere investeringskostnader og driftskostnader med partiell fangst og bruk av spillvarme. Optimalisering av prosess- og økonomiske parametere kan enklere bli gjort ved hjelp av det presenterte verktøyet.

Denne doktorgraden er en del av CO2stCap-prosjektet.