Anja Gabrielsen

Førsteamanuensis Anja Gabrielsen underviser i naturfag ved Universitetet i Sørøst-Norge, og er spesielt interessert i de store miljø- og bærekraftsutfordringene. Hun har i mange år forsket på hvordan vi kan jobbe med tematikken sammen med barn og ungdom.

Mine foredrag:

Framtidshåp, klimabekymring og økosorg

Hva gjør vi med de unges bekymring for framtida, med klimafrykt og økosorg over utdøende dyr? Kan vi egentlig snakke om framtidshåp i tiden vi lever i? Kan vi la være?

I dette foredraget presenteres muligheter for å fremme framtidshåp for barn og unge. Vi kommer inn på klimabekymring og økosorg, hvordan vi kan motvirke avmaktsfølelse, og hva som er den viktige forskjellen på et naivt- og et konstruktivt framtidshåp.

Utdanning for framtida

Vi får stadig mer kunnskap om pågående kriser og det er ikke lett å ha framtidshåp når vi daglig hører om ekstremtørke, flom, krig, energikrise og at verdens dyr er truet. Samtidig har begrepet bærekraft for lengst blitt innarbeidet, og brukes både rettmessig og som del av grønnvaskende reklame. Også i utdanningssystemet, i norske skoler og universitet, har bærekraftig utvikling fått større plass. Hvordan kan vi fokusere på dette uten å øke de unges bekymringer.

I dette foredraget presenteres muligheter for å jobbe med framtidshåp både tilknyttet elever i skolen og lærerstudenter ved universitetet. Vi kommer også inn på hvilke kompetanser som er spesielt viktige når vi skal utdanne de unge til en mer bærekraftig framtid.

 


 

 

Bilde av Anja Gabrielsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i foredrag?

Kontakt Anja Gabrielsen for å gjøre en avtale.