Anja Gabrielsen

Jeg har hovedfag i biologi/økologi fra Universitetet i Oslo og doktorgrad innen økologiprogrammet ved Universitetet i Sørøst-Norge. Der forsket jeg på utdanning for bærekraftig utvikling med spesielt fokus på hvordan nærmiljø og uteundervisning kan brukes for å fremme elevenes læring og motivasjon.


Jeg har tidligere blant annet jobbet som ungdomsskolelærer, men har siden 2007 arbeidet på lærerutdanninga ved Høgskolen i Telemark, nå Universitetet i Sørøst-Norge. Her har jeg lang erfaring med undervisning og kurs for studenter og lærere i et bredt spekter av tema innen naturfag, fagdidaktikk og det tverrfaglige «utdanning for bærekraftig utvikling». Har veiledet mange lærere/skoler med dere lokalt tilpassede miljø- og bærekraftsprosjekter.

Jeg forsker på tverrfaglig undervisning innen miljø og bærekraftig utvikling og bruk av natur, nærmiljø og undervisning utenfor klasserommet.

Mine foredrag:

Utdanning for fremtida!

Hva kan vi i norsk skole og utdanning gjøre med de store klima- og miljøproblemene? …Vi kan utdanne barn og unge som er motiverte for å bidra til en bærekraftig framtid. Hvordan får vi det til?

Anja Gabrielsen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Porsgrunn

 

Kontakt

Interessert i foredrag?

Kontakt Anja Gabrielsen for å gjøre en avtale.