Eirik Brazier

Eirik Brazier er historiker og førsteamanuensis på lærerutdanningen. De siste årene har forskningen hans vært fokusert inn mot første verdenskrig og Norge. Dette har resultert i flere vitenskapelige og populærvitenskapelige bøker og artikler. I tillegg arbeider han med flere forskningsprosjekte som blant annet inkluderer det britiske imperiet, norsk kolonihistorie, etterretningshistorie, og bruken av dataspill i undervisning.

 

Mine foredrag:

De ukjente krigerne – Nordmenn i første verdenskrig

Staten Norge deltok ikke i første verdenskrig. Det gjorde derimot tusenvis av nordmenn. Et sted mellom 14 000 og 16 000 norskfødte menn og kvinner, stort sett norsk-amerikanere, deltok i første verdenskrig, de fleste på den allierte siden. Hvor mange av dem som døde, er vanskelig å slå fast med sikkerhet, men trolig et sted mellom 1000 og 2000. Foredraget skildrer hvordan det var å være i kamp, virkningene av kjemisk krigføring og livet som norsk soldat i en fremmed krig. Sist, men ikke minst, omhandler det hvordan veteranene taklet livet etter krigen. (Jeg har et stort utvalg med historier fra hele Norge, og dersom det er ønskelig kan man finne noen fra et spesifikt område i landet)

Versaillesfreden – en ny verdensorden?

I januar 1919 samlet seierherrene seg i Paris for å forhandle frem flere avtaler som kom til å forme både Europa og verden i hele mellomkrigstiden. I tillegg til fredsavtaler med blant annet Tyskland og Østerrike-Ungarn, etablerte man et Folkeforbundet som var ment å forhindre fremtidige kriger samtidig som man trakk nye grenser i Europa, Midtøsten, Asia, og i Afrika. Forhandlingene i Versailles er blitt mye diskutert i ettertid, og 100 år senere er valgene som ble gjort i Paris fremdeles med på å forme vår hverdag og verden.

Okkupasjon og prostitusjon – historien om det tyske bordellet Haus Sphin

Noen få dager etter at Norge var blitt frigjort i mai 1945 tok en gruppe Milorg-soldater seg inn i Dronningensgate 6 i Oslo. Bygården, som tidligere var kjent under navnet Havnehospitset, var allerede i april 1940 blitt rekvirert av de tyske okkupasjonsmyndigheter, men det var først fra 1942 at stedet var blitt kjent under navnet ”Haus Sfinx”, et tysk soldatbordell. Dette foredraget ser nærmere på historien til det tyske militærbordellet ”Haus Sfinx”.

Spionkrigen – Norge som slagfelt for tysk og britisk spionasje under første verdenskrig

Norge var nøytral under første verdenskrig, men til tross for dette ble det utkjempet en etterretningskrig mellom Storbritannia og Tyskland i landet under krigen. Norske havnebyer ble en oase for utenlandske agenter og spioner som holdt øye med hverandre.

Heder som fortjent? Historien om norske krigsmedaljer –andre verdenskrig

Da det tyske angrepet på Norge i april 1940 brakte andre verdenskrig til landet, fantes det ingen levende tradisjon for dekorering av personlig innsats i kamp eller andre særlige fortjenester av Norges forsvar. Krigskorset og Krigsmedaljen ble innstiftet ved kongelig resolusjon i mai 1941. De første tildelinger skjedde samme høst. Dekorering opphørte formelt i 1949. Likevel er flere enn 20 000 medaljer utdelt i 1980-årene. I alt er det utdelt flere enn 40 000 norske krigsdekorasjoner for innsats under andre verdenskrig. Regjeringen gjeninnførte i 2009 krigsdekorasjonene for å kunne påskjønne innsats i samtiden. Det ble samtidig bestemt at dekorasjonssaker tilknyttet andre verdenskrig skulle undersøkes. Var det noen som var forbigått ved dekorering på grunn av hemmelighold, manglende kunnskap eller politiske forhold? Hva med kommunistene, kvinnene og innsatsen i nord? Og hva har egentlig gutta på skauen fått? I dette foredraget blir resultatet av disse undersøkelsene presentert og søker å besvare slike spørsmål.

Eirik Brazier

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Notodden

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Eirik Brazier for å gjøre en avtale.