Erlend Ellefsen Vinje

Vinje er dosent i kroppsøving og pedagogikk ved institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving. Han har også en bistilling som dosent ved OsloMet knyttet til de samme fagområdene. Vinje har bred formidlingserfaring og blant annet deltatt i Forsker Grand Prix på NRK. Han presenterer egen forskning fra ulike temaer: urettferdige kroppsøvingskarakterer, uenighet rundt baseskoleutbygging og dopingforbudet i idrettskonkurranser.

Vinje har syv års erfaring som lektor i grunnskolen og har senere jobbet 16 år i universitets- og høgskolesektoren. Der har han stort sett har vært knyttet til lærerutdanningen. Vinje har en doktorgrad fra Aalborg Universitet og ph.d-programmet «Utdannelse, læring og filosofi» og et hovedfag i idrettsfilosofi. Sentralt i doktorgradsavhandlingen var en kritisk analyse av den norske baseskoledebatten, mens kroppsøvingsfaget har vært tema for det meste av forskningen de siste årene. Han har skrevet flere bøker, vitenskapelige artikler, vært redaktør for tre vitenskapelige antologier og står bak ulike læremidler i kroppsøvingsfaget, både trykte og digitale. I 2012 mottok han Formidlingsprisen fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Han gleder seg til å diskutere med publikum i etterkant av de tre foredragene nedenfor.

Mine foredrag:

Bør karakterer i kroppsøving avskaffes?

Vinteren og våren 2021 tok foredragsholderen initiativ til en debatt om karakterer i kroppsøving. Med utgangspunktet i brannfakkelen «Dropp karakterer i kroppsøving» ble problemstillingen Vinje reiste diskutert i mange hjem, gymsaler og auditorier i løpet av 2021. Avisen VG tok også initiativ til en større sak for å diskutere denne problemstillingen. Ifølge foredragsholderen er det relasjonen mellom elevenes fagkompetanse på den ene siden – og elevens forutsetninger, innsats, fremgang og ferdigheter på den andre siden som har vært utfordrende for lærere. Og Vinjes ankepunkt er at de nasjonale retningslinjene som skal hjelpe lærere å forstå, har vært uklare, tvetydige og uforståelige. I slutten av mars 2021 ble det lansert nye retningslinjer for å løse opp i denne floken. Vinje gir sin vurdering av de nye retningslinjene og svarer på spørsmålet om det fortsatt er grunn til å droppe karakteren i faget. Alle som har, har hatt eller har barn eller barnebarn som har kroppsøving på skolen vil engasjeres av dette foredraget – som avsluttes med en invitasjon til å stille kritiske spørsmål.

Baseskoler – elsket av skoleeiere, mislikt av de fleste lærere

I Norge bruker man milliarder av kroner på skoleanlegg hvert år. Siden tusenårsskiftet har såkalte baseskoler med store åpne arealer, som ikke tar utgangspunkt i det tradisjonelle klasserommet, dukket opp over hele landet. Foredragsholderen forklarer hvorfor dette har skjedd, spesielt opp mot bakteppet: at dette aldri har vært noe ønske fra verken lærernes organisasjoner. Vinjes forskning har ført til stor debatt nasjonalt og han har nylig formidlet resultatene sine ved en konferanse i Finland – hvor det nå vises interesse for baseskoleutbygging. Vinje viser at de fleste lærere, men også foreldre, ser ut til å være både kritiske og negative til oppblomstringen av baseskoler. Foredragsholderen gir svarene på hvilke argumenter som blir benyttet for å begrunne denne skepsisen. Samtidig tar han med seg forskningsresultater som forklarer hvordan de mest fornøyde lærerne, ved både baseskolene og tradisjonelle skoler, begrunner sin positivitet. Alle som er opptatt av hva vi benytter skattepenger til, og spesielt de som lurer på om økonomiske motiver prioriteres fremfor pedagogiske i offentligheten, vil engasjeres av dette foredraget – som avsluttes med en invitasjon til å stille kritiske spørsmål.

Bør det være lov å dope seg i idrettskonkurranser?

Hver for seg kan argumentene for et dopingforbud i idrettskonkurranser fremstå som svake. «Doping er juks!», er det mest benyttede argumentet. Det holder ikke. Doping er juks – men bare fordi noen har laget en lov mot doping i idrettskonkurranser. «Doping er helseskadelig»! Jada, men ikke i større grad enn risikoen mange idrettsutøvere selv utsetter seg for i ekstremsport. Hvor skal vi da beskytte utøverne mot helseskade? Krigsreportere utsetter seg for langt større farer– og da applauderer vi at de utsetter seg selv for denne risikoen for å gjøre en «god jobb og gi publikum de resultatene som forventes». Foredragsholderen går gjennom mange av de vanlige argumentene for at doping i idrettskonkurranser bør forbys – og viser hvorfor det er svakheter ved disse. Konkluderer han på politisk ukorrekt vis med at det bør være lov å dope seg i idrettskonkurranser – eller har han en egen forklaring og argumentasjon som begrunner hvorfor dopingforbudet bør bli stående? Foredraget avsluttes med å åpne for kritiske spørsmål og diskusjon.

Erlend Ellefsen Vinje

Dosent

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Erlend Ellefsen Vinje for å gjøre en avtale.