Jörn Klein

Jörn Klein er professor i mikrobiologi, epidemiologi og smittevern ved USN. Han er programansvarlig for Norges eneste utdanning innen smittevern på masternivå. I tillegg er han medlem i statens smittevernnemnd og var medlem i fagråd for infeksjonsmedisin, smittevern og immunologi for Helse Sør-Øst.

Han har studert medisinsk biologi ved Universitetet i Tromsø, gjorde sin doktorgrad i infeksjonsepidemiologi ved Københavns Universitet, etterfulgt av en postdoc-stilling i medisinsk mikrobiologi ved NTNU. Siden 2015 har han vært ansatt ved USN.

Klein bidrar med råd til EU-kommisjonen og leder den norske delen av et stort EU prosjekt om COVID-19: les mer.

 

Foredrag:

Utbrudd av koronavirus sykdom (COVID-19)

Foredraget skal gi et overblikk om det vi for øyeblikket vet om det nye koronavirus. Hvor kommer den fra, hvor farlig er den, hvordan smitter den, hva er situasjonen i Europa og Norge og hva kan hver enkelt gjøre for å beskytte seg. Det vil også være tilstrekkelig tid for å stille spørsmål.

OneHealth- Dyre- og human helse henger sammen

One Health-konseptet er en verdensomspennende strategi for å utvide tverrfaglig samarbeid og kommunikasjon innen alle aspekter av helsevesenet for mennesker, dyr og miljø. Den anerkjenner sammenkoblingen av menneskers og dyrs helse med miljøhelse, og at ingen fagfelt eller sektorer i samfunnet har nok kunnskap og ressurser til å forhindre fremvekst eller gjenoppblomstring av sykdommer i dagens globaliserte verden.

Superbugs er på vei! Hvordan kan vi bekjempe antibiotikaresistens?

I 2014 publiserte Lord O'Neill en gjennomgang bestilt av den britiske regjeringen som forutsa at innen 2050 vil 10 millioner mennesker rundt om i verden dø hvert år på grunn av superbug-infeksjoner.
Uttrykket "superbug" refererer til bakterier som er resistente mot antibiotika. Moderne medisin er ikke mulig uten tilgang til effektive antibiotika. Etter hvert som effekten av eksisterende antibiotika avtar, ser superbuggene ut til å vinne flere og flere kamper, med tidligere kurerbare infeksjoner som ikke kan behandles.
Går vi inn i en 'post-antibiotisk' æra med økende antall dødsfall og uføre av sykdom forårsaket av epidemier og pandemier som reverserer de medisinske gjennombruddene i de siste århundrene?

Rykter, tillit og vaksiner

I vårt digitale samfunn er informasjon tilgjengelig for mange; samtidig sprer feilinformasjon seg som en skogbrann.

Vaksinasjon er en hjørnestein i folkehelse og medisin. I løpet av de siste 50 årene har det reddet flere liv enn nesten noe annet helsetiltak.

Vaksiner er avgjørende for å forhindre ødeleggende sykdommer, som meslinger, polio og kikhoste.

Til tross for vitenskapelig konsensus og flere tiår med fremskritt innen menneskers helse, har det vært en bemerkelsesverdig økning av smittsomme sykdommer det siste året, hvorav noen er mulig å forebygge med vaksiner.

Når mange mennesker hopper over, eller vegrer seg for å ta vaksiner bidrar det til gjenoppblomstring sykdommer som er helt mulig å forebygge, men som utgjør en fare for samfunnet vårt.

Jörn Klein

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-140)

 

Kontakt

Interessert i foredrag?

Kontakt Jörn Klein for å gjøre en avtale.

Mobil: 90414988
Epost: Jorn.Klein@usn.no