Lasse Berntzen

Lasse Berntzen er dosent i informasjonssystemer og har de siste årene arbeidet med blokkjedeteknologi innenfor energisektoren. Berntzen forsker også på det digitale samfunn, inkludert e-forvaltning, e-demokrati, innovasjon i offentlig sektor og "smarte byer".

I tillegg underviser han i emner som: programmering (.NET), mobile applikasjoner, e-handel, innovasjon i offentlig sektor, åpen kildekode, e-forvaltning og e-demokrati, sosiale medier, Internet-of-Things.

Mine foredrag:

Kryptovaluta, Bitcoin og Blokkjeder

Kryptovaluta er omgitt av myter og misforståelser. Er kryptovaluta et verktøy for kriminelle organisasjoner? Er kryptovaluta en rask vei til å bli rik? Medfører kryptovaluta høy risiko?  

De fleste forbinder kryptovaluta med Bitcoin, men kryptovaluta er mye mer enn Bitcoin. Teknologien som muliggjør Bitcoin og annen kryptovaluta heter blokkjeder.

En blokkjede omtales ofte som åpen, uforanderlig hovedbok. En transaksjon som er registrert i blokkjeden kan ikke endres eller fjernes. Blokkjeder har mange bruksområder utover kryptovaluta.

Foredraget gir en innføring i kryptovaluta og Bitcoin, og viser de nye mulighetene blokkjeder gir for å skape et mer transparent samfunn.

Elektronisk medvirkning - En mulighet eller en trussel for eldre?

Hvordan går det med demokratiet i en stadig mer teknologidominert hverdag?

Bidrar teknologien til bedre muligheter for å delta, eller skaper teknologien barrierer som gjør at færre deltar? Er elektronisk medvirkning en mulighet eller trussel for eldre?

Jeg har forsket på elektronisk demokrati og elektronisk deltagelse siden 2003. Jeg vil fortelle om både muligheter og barrierer, og hvorfor noen løsninger fungerer og andre ikke. Er sosiale medier bra for demokratiet eller ikke? Hvorfor forlot Norge ideen om elektroniske valg?

Jeg vil også gi et innblikk i noen av prosjektene jeg har vært involvert i. Noen har vært mer vellykkede enn andre. Hva skal til for å lykkes? Hvordan kan vi tilrettelegge for at eldre ikke skal havne på sidelinjen?

Lasse Berntzen - kvadratbilde

Dosent

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Lasse Berntzen for å gjøre en avtale.