Merethe Roos

Merethe Roos er professor i historie ved USN, og er spesialist på nyere norsk og nordisk historie, med særlig vekt på perioden mellom 1750 og 1945.

Hun er særlig interessert i skole- og utdanningshistorie, men har også jobbet med medisin- og teologihistoriske temaer. Hun disputerte på en avhandling om forholdet mellom kirke, offentlighet og politikk i Danmark på slutten av 1700-tallet.

Mine foredrag:

 

Bli kjent med Norge på 1800-tallet!

I dette spennende foredraget får du vite hvordan det var å bo i Norge på 1800-tallet. Vi blir kjent med de store forandringene som samfunnet gikk gjennom i denne perioden, ikke minst når det gjelder sosiale forhold, økonomi og muligheter for den enkelte. Kanskje stifter du kjennskap med noen av dem som hadde stor betydning for utviklingen i århundret som du ikke har hørt om fra før? Bli med på en spennende reise i et viktig århundre!

 

DIN BY/DITT STED på 1800-tallet!

Dette foredraget tar deg med til din by (bibliotekets by eller sted) på 1800-tallet? Hvordan var det å bo på dette stedet på 1800-tallet? Hva levde man av, og hvordan så det ut? Hvordan utviklet stedet seg, og hvilken betydning hadde det for storsamfunnet Norge? Bli med på en tidsreise tilbake til din egen by på 1800-tallet!

 

Årelating eller forbønn – ja, takk, begge deler! Presten i legens sted på slutten av 1700-tallet.

På slutten av 1700-tallet fungerte presten i legens sted på landsbygda i mange europeiske land, deriblant i Norge. Hvordan utførte presten denne dobbeltrollen, og hvordan skaffet han seg den tilstrekkelige kunnskapen? I dette foredraget blir vi nærmere kjent med hvordan presten også kunne fungere som lege i lokalsamfunnet. Vi henter eksempler fra likprekener og dagbøker, og begir oss ut i et landskap som for mange i dag virker veldig underlig!

 

Skolen og skolens utvikling på 1800-tallet

Skolen er unektelig en av samfunnets felles grunnpilarer. I løpet av 1800-tallet utvikler den seg fra å være en institusjon der Pontoppidans katekismeforklaring utgjør det viktigste grunnlaget til å bli en moderne institusjon med en bred portefølje av fag. Hvordan skjer denne utviklingen, og hvem er utviklingens pådrivere? I dette foredraget blir vi kjent med noen av de viktigste personene bak skolens utvikling på 1800-tallet.

 

Marcus Thrane og demokratiet

Marcus Thrane (1817-1890) er regnet som en viktig drivkraft bak arbeiderforeningene på midten av 1800-tallet. Han kjempet for demokrati og for at alle skulle få sin rett. Likevel nådde han ikke frem – han ble fengslet og det å være med i arbeiderforeningene ble forbudt. Hvorfor nådde ikke Thrane fram med sine bestrebelser for demokratiet? I dette foredraget blir vi nærmere kjent med hva Marcus Thrane mente om demokrati, og hva samtida mente om det.

 

Amerikafarerne!

Tusenvis av nordmenn krysset Atlanterhavet på 1800-tallet, i håp om et bedre liv i Amerika. Hva kom de til, og hvordan etablerte de norske samfunnene seg i Amerika? Her blir vi kjent med noen nordmenn som la ut på den lange ferden over havet – mot et ukjent kontinent i vest.

 

Bilde av professor Merethe Roos

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Merethe Roos for å gjøre en avtale.