Øyvind Wistrøm

Underviser i forskjellige emner innen både naturfag og internasjonal politikk i barnehagelærerutdanningen, allmennlærer- og PPU-studier. Sentrale emner er Uteskole, Demokrati, Miljø (bærekraftig utvikling), Evolusjon, Økologi og Naturgeografi.

Wistrøm har jobbet i Ukraina siden 2014 i tre perioder, til sammen 1 år, for Flyktninghjelpen og UNICEF med flyktninger og rehabilitering/gjenetablering av krigsskadede skoler og barnehager for disse, i den regjeringskontrollerte delen av Donbass-regionen.

Arbeidet har ført ham rundt omkring i store deler av Ukraina og først og fremst i den krigsrammede delen av landet. Samtidig bestod arbeidet i å jobbe på vegne av FN opp mot sentral politisk ledelse i landet. Han har derfor kjennskap til både kultur og de motsetninger og konflikter som ligger i det ukrainske samfunnet.  

De siste 5 årene har han også ledet et samarbeidsprosjekt mellom USN og flere ukrainske (og ett palestinsk) universitet om forståelsen av «demokrati» i skolen.

På USN har han undervist i bl.a. Internasjonal Politikk, samt om natur, klima- og miljøspørsmål innen lærerutdanningen. Han har også forsket på demokrati.

Mine foredrag:

Den mentale reisen

Hvorfor er det viktig å reise? Hvordan skal man reise, og hvilke konsekvenser har «reisen» for et menneske? En oversikt over formål og former for historisk og moderne «reising» ispedd en del personlige historier og erfaringer om hva «reisen» kan gjøre med et menneske.

 

Vestfolds landskap: Hvorfor ser det ut slik det gjør?

En kort oversikt over den geologiske bakgrunnen for hvorfor Vestfold ser ut slik det gjør, med kort innføring i geologi, istider, morener og vulkaner, samt litt om klima-endringer. 

 

Israel-Palestina-konflikten

Israel-Palestina-konflikten er en av verdens lengstvarende og kanskje vanskeligste politiske konflikter, og sentral i forhold til alle Midt-Østen-krisene. Foredraget gir en historisk oversikt over hendelsene og de sentrale partene i konflikten, sett ut fra personlig erfaring etter 20 års arbeid i og med området.

 

Syria, Irak, Afghanistan og hele Midt-Østen: Hvorfor alle disse krisene og krigene? Et forsøk på en oversikt historisk og politisk.

Et forsøk på en oversikt over situasjonen i hele området, både historisk, politisk og over de forskjellige aktørene og partene i konfliktene, med fokus på utvalgte land som Irak, Syria, Afghanistan og Europa/USAs rolle.

Ukraina – den kalde krigen på ny? Som ble varm og så brennhet..

En kort innføring om landet Ukraina og dets historie, om konflikten i Ukraina og om Ukraina, som «landet imellom».

 

Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.

I både nasjonal og internasjonal politikk blir det hele tiden referert til Paris-avtalen når man diskuterer klima. Og varslene om en kommende klima-katastrofe er ikke få.

Men hva er egentlig «klima» og hva er det lokale «været»? Og hva bestemmer klima?

Foredraget handler om hva «vær» er og hva «klima» er, hvordan klima har variert gjennom jordas historie, og hva som har forårsaket disse endringene.

Foredraget tar også for seg hva vitenskapen og FN nå sier om hvordan klima kan komme til å utvikle seg og hvilke konsekvenser det kan få. Og litt om hva vi kanskje bør gjøre?

Sapiens: En kort historie om mennesket.

For et par år siden skrev Yuval Harari boken SAPIENS som i tre år har vært verdens mest solgte populærvitenskapelige bok. I boken diskuterer han hvorfor mennesket er den dyrearten som utviklet seg til å dominere verden på godt og vondt. Foredraget er en kort gjennomgang av Harari’s ideer og forklaringer.

 

 

Wistrøm

Høgskolelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Øyvind Wistrøm for å gjøre en avtale.