Øyvind Wistrøm

Underviser i forskjellige emner innen både naturfag og internasjonal politikk i barnehagelærerutdanningen, allmennlærer- og PPU-studier. Sentrale emner er Uteskole, Demokrati, Miljø (bærekraftig utvikling), Evolusjon, Økologi og Naturgeografi.


Driver forskning innen «demokrati i skolen» og har ledet flere samarbeidsprosjekter mellom HBV og universiteter i Midt-Østen og Ukraina. Har reist en del utenlands i forbindelse med bistandsoppdrag, flyktningeproblematikk og annet, bl.a. for Flyktninghjelpen i Palestina og Ukraina, foruten drevet flyktningemottak. Har erfaring fra privat næringsliv og politiske organisasjoner. Cand.real. i biologi, bachelor i samfunnsfag.

Mine foredrag:

Den mentale reisen

Hvorfor er det viktig å reise? Hvordan skal man reise, og hvilke konsekvenser har «reisen» for et menneske? En oversikt over formål og former for historisk og moderne «reising» ispedd en del personlige historier og erfaringer om hva «reisen» kan gjøre med et menneske.

 

Vestfolds landskap: Hvorfor ser det ut slik det gjør?

En kort oversikt over den geologiske bakgrunnen for hvorfor Vestfold ser ut slik det gjør, med kort innføring i geologi, istider, morener og vulkaner, samt litt om klima-endringer. 

 

Israel-Palestina-konflikten

Israel-Palestina-konflikten er en av verdens lengstvarende og kanskje vanskeligste politiske konflikter, og sentral i forhold til alle Midt-Østen-krisene. Foredraget gir en historisk oversikt over hendelsene og de sentrale partene i konflikten, sett ut fra personlig erfaring etter 20 års arbeid i og med området.

 

Syria, Irak, Afghanistan og hele Midt-Østen: Hvorfor alle disse krisene og krigene? Et forsøk på en oversikt historisk og politisk.

Et forsøk på en oversikt over situasjonen i hele området, både historisk, politisk og over de forskjellige aktørene og partene i konfliktene, med fokus på utvalgte land som Irak, Syria, Afghanistan og Europa/USAs rolle.

 

Ukraina: Den kalde krigen på ny?

Om bakgrunnen for krisen i Ukraina og den nåværende politiske konflikten, ut fra eget arbeid for FN i de kriserammede områdene.

 

Hvor ble det av vinteren? Om naturlig og menneskeskapt drivhus-effekt.

En kort gjennomgang av den naturlige og menneskeskapte drivhuseffekten. Årsaker og virkninger, og hva med framtiden?

 

Sapiens: En kort historie om mennesket.

For et par år siden skrev Yuval Harari boken SAPIENS som i tre år har vært verdens mest solgte populærvitenskapelige bok. I boken diskuterer han hvorfor mennesket er den dyrearten som utviklet seg til å dominere verden på godt og vondt. Foredraget er en kort gjennomgang av Harari’s ideer og forklaringer.

 

 

Wistrøm

Høgskolelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Øyvind Wistrøm for å gjøre en avtale.