Siri Elisabeth Meyer

Siri Elisabeth Meyer arbeider som førstelektor ved sykepleierutdanningen på campus Drammen. Hennes forskningsfelt er kommunehelsetjenesten og endringsprosesser samt motivasjon. Undervisningen hennes er i psykologi – ernæring – folkehelse, noe flere av hennes foredrag handler om.

Jeg er sykepleier med 15 års erfaring fra kommunehelsetjenesten, og har arbeidet ved USN siden 2006.

Jeg har videreutdanning i aldring og eldreomsorg, grunnfag og mellomfag i psykologi der jeg skrev mellomfagsoppgave Er det så farlig å bli gammel om aldringspsykologiske teorier.

Jeg har mastergrad fra UiO der masteroppgaven handlet om Hva sykepleiere finner av mening med å arbeide på sykehjem.

Jeg underviser og har skrevet forskningsartikkel om ernæring til gamle. Jeg har startet en videreutdanning om helse og ernæring, der jeg underviser om motivasjon til endring.

Jeg underviser også om tema sår og ernæring på videreutdanning i sår. Jeg holder nå på med et forskningsprosjekt sammen med Pia Bing Jonsson om resertifisering av sykepleiere, Røyken prosjektet, basert på Pias doktorgrad.

Mine foredrag:

Er det så nøye hva vi spiser?

Spesielt fokus på eldre, når matinntaket blir for lite fordi smaken blir borte eller jeg liker ikke å spise alene.

Mat, hva og hvorfor blir jeg friskere?

Hva er næringsstoffer, ernæring i et livsløpsperspektiv og ernæring i et psykologisk perspektiv?

Roller, er jeg annerledes fordi jeg er pensjonist?

Psykologiske perspektiver på roller.

Mestring, depresjon og demens

Eldre menneskers opplevelser av mening i et helseperspektiv.

Reklamens påvirkning på vårt kroppsbilde

Hvordan kan vi lære oss å bli glad i egen kropp?

Velkommen tilbords

Innføring i et e-læringsprogram om ernæring.

 

Siri Elisabeth Meyer

Førstelektor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Siri Elisabeth Meyer for å gjøre en avtale.