Solfrid Bratland-Sanda

Solfrid Bratland-Sanda er professor i fysisk aktivitet og helse, og har doktorgrad i idrettsvitenskap. Hun er blant annet interessert i temaer som fysisk aktivitet, spiseforstyrrelser, affektregulering, tvangspreget trening, kroppsoppfattelse, lav energitilgjengelighet, og helse hos idrettsutøvere.

Mine foredrag:

Spiseforstyrrelser

Hva er spiseforstyrrelser, og hvordan identifiserer og håndterer vi spiseforstyrrelser?

 

Når blir trening sykelig?

Fysisk inaktivitet er et av de store folkehelseproblemene, men samtidig kan trening bli både overdrevent og tvangspreget. I dette foredraget lærer du om når trening blir sykelig, hvilke konsekvenser det kan ha, og hvordan vi kan håndtere sykelig trening.

 

Fysisk aktivitet og mental helse

Hvilke effekter har fysisk aktivitet på mental helse, og hvordan kan fysisk aktivitet brukes forebyggende og behandlende ved ulike psykiske lidelser?

 

Sykt perfekt - ungdom, fysisk aktivitet og helse

Aldri før har ungdom vært mer prestasjonsfokusert, og opplevd så mye press som i dag. Hvordan påvirker dette helsen, og hvordan henger dette sammen med fysisk aktivitet, trening og idrett?

Solfrid Bratland-Sanda

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø

 

Kontakt

Interessert i et av disse foredragene?

Kontakt Solfrid Bratland-Sanda for å gjøre en avtale.