Intensiv intervalltrening mot diabetes

Eva Maria Støa ph.d
– Vanligvis får diabetespasientene råd om å trene med moderat intensitet. Men vår forskning antyder at høy intensitet er best, sier Eva Maria Støa.

Intensiv intervalltrening reduserer risikoen for blant annet hjerte- og karlidelser hos pasienter med type-2 diabetes, viser forskningen i doktorgradsarbeidet til Eva Maria Støa ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Tekst: Per Magnus Holtung

I en delstudie fulgte hun og hennes kolleger 38 diabetespasienter i 12 uker.

Halve pasientgruppa gjennomførte intensiv intervalltrening, såkalt 4x4-intervaller.

Det innebærer fire intervalldrag på fire minutter hver, og der pulsen under siste del av dragene skal ligge mellom 85 og 95 prosent av makspulsen.

Den andre halvdelen av pasientgruppa trente med moderat intensitet, men i stedet én time hver gang. Det tilsvarte samme kaloribruk som intervallgruppa.

Begge gruppene trente utendørs tre dager i uka.

Klare forskjeller

Resultatene viste klare forskjeller i endret kondisjonsnivå for de to gruppene.

Etter de 12 ukene med 4×4-intervaller tre dager hver uke hadde det maksimale oksygenopptaket til deltakerne i intervalltreningsgruppa økt med hele 21 prosent.

De som trente moderat – dvs med makspuls på 70 til 75  –  hadde ikke økt oksygenopptaket sitt i det hele tatt.

I tillegg til maksimalt oksygenopptak forbedret også langtidsblodsukker, kroppsvekt og BMI seg mer hos de diabetespasientene som trente 4×4-intervaller i 12 uker enn hos pasientene som trente tilsvarende mengde, men med moderat intensitet.

Mindre risiko – mindre medisin

– Reduksjonen i langtidsblodsukker etter intervalltrening antyder en redusert risiko for hjerte- og karsykdom på omtrent 8–10 prosent etter bare 12 uker med trening. Det er en betydelig endring, sier Eva Maria Støa.

Resultatene indikerer at intervalltrening med høy intensitet er et effektivt supplement til, og som til og med kan redusere, medikamentell behandling for å senke risikofaktorer ved type 2-diabetes, skriver forskerne.

– Vanligvis får diabetespasientene råd om å trene med moderat intensitet. Men vår forskning antyder at høy intensitet er best, sier Eva Maria Støa.

Alle aldere – og aldri for seint

I en annen studie i doktorgradsarbeidet hennes undersøkte hun og kolleger ved HSN og NTNU om alder er av betydning for treningsutbyttet ved høy-intensiv intervalltrening.

Her ble 94 deltakere med treningsnivå som er typisk for sin alder delt inn i seks 10-års aldersgrupper. I denne studien trente deltakerne 3 økter i uka i 8 uker, hvor intervallene igjen var 4 x 4 intervaller med en intensitet mellom 90 - 95 prosent av maks puls.

Studien viste at den prosentvise økningen i maksimalt oksygenopptak etter 4 x 4 intervaller var omtrent den samme uansett alder.

–  Vi har ikke sett andre studier som har sammenlignet effekt av denne form for trening i ulike aldersgrupper med kondisjonsnivå som er typisk for deres aldersgrupper, sier Eva Maria Støa.

–  Dette viser at alle aldre har et stort potensial til å øke sin kondisjon og at effekten er veldig lik uansett alder. Det er altså aldri for seint å begynne å trene, smiler hun.

 

Eva Maria Støa disputerte 21. april til sin doktorgrad ved Høgskolen i Sørøst-Norge med avhandlingen “The effect of training intensity, age and diet on aerobic capacity and metabolic risk factors; testing procedures and training interventions”.

Hun har også sin bachelorgrad og sin mastergrad fra daværende Høgskolen i Telemark, avdeling Bø. Også doktorgradsarbeidet er hovedsakelig gjennomført ved campus Bø, pluss noe samarbeid med NTNU.