Offentlig pengedryss i Telemark

Kommunene i Grenland og Telemark fylkeskommune ønsker å styrke regionen og campus Porsgrunn og har tatt initiativ til prosjekt Birkeland. Bildet er fra møte mellom HSN, politikere og bedriftsledere i januar i år. Foto: Torstein Haugland, Porsgrunn kommune.
Kommunene i Grenland og Telemark fylkeskommune ønsker å styrke regionen og campus Porsgrunn og har tatt initiativ til prosjekt Birkeland. Bildet er fra møte mellom HSN, politikere og bedriftsledere i januar i år. Foto: Torstein Haugland, Porsgrunn kommune. Foto: Torstein Haugland.

Tirsdag vedtok politikere i Skien kommune at det skal bevilges 1,2 millioner kr til et gaveprofessorat ved Høgskolen Sørøst-Norge (HSN). Til sammen har det offentlige Telemark nå bevilget 4,1 millioner til de såkalte «Birkelandelandsprofessoratene» ved HSN.


Porsgrunn kommune tok i juni 2017 initiativ til å etablere et gaveprofessorat som skulle styrke koblinger mellom prosessindustrien i Grenland og høgskolen, og bevilget samme år 1,4 millioner kroner fordelt over fire år.  

Tilsvarende har Telemark fylkeskommune satt av 1,5 millioner over tre år, mens på tirsdag denne uken vedtok formannskapet i Skien kommune at det skal bevilges 1,2 millioner kroner fordelt over fire år til et gaveprofessorat rettet mot velferdsteknologi.

Kragerø kommune sies å ville legge kr 400.000 i potten, men dette er ikke politisk vedtatt. Bamble kommune behandlet saken 1. mars.

– Vi merker en veldig «drive» i regionen for å få til et løft, og det er en ny forståelse for viktigheten av forskning og høyere utdanning som vi ikke har sett før. En god samfunnsutvikling i Grenland bygger på tilgang av ny og relevant  kunnskap. Dette er et viktig bidrag i så måte og setter Grenland bedre rustet til å møte fremtiden, sier prorektor Kristian Bogen som har holdt i prosjektet fra høgskolens side.


Politikernes initiativ

Initiativet til de tre professoratene ble som nevnt tatt av varaordføreren i Porsgrunn kommune i juni i forbindelse med 100-års markeringen for Kristian Birkelands død.


Kristian Birkelands vitenskapelige karriere og etablering av Norsk Hydro sammen med Sam Eyde har hatt stor betydning for industriutviklingen i Telemark. Dette initiativet inspirerte regionen til å utvikle det til et regionalt utviklingsprosjekt hvor både det offentlig og privat sektor bidrar inn.

Birkelandsprofessoratene som har som formål blant annet å støtte utviklingsarbeidet innenfor utvalgte fagfelt der det er mulig for regionen å ta en ledende rolle.

Velferdsteknologi, grønne skiftet, digitalisering og autonomi

To professorater skal rette seg inn mot næringsliv mens ett retter seg inn mot helse og velferdsteknologi. Det sistnevnte professoratet ønsker Skien kommune å ta ansvar for.

Professoratene innrettet mot industriens behov vil formes av det, men mye tyder på at disse vil være innrettet mot det grønne skiftet, digitalisering og autonomi. Dette er helt sentrale investeringsområder for Grenlandsindustrien i årene fremover.

Selv om man nå har fått på plass en god startkapital, så trengs rundt 15 millioner kroner for å finansiere de tre professoratene over fire - fem år.

- Nå skal initiativtakerne ta en runde til 8-10 sentrale industribedrifter i Grenland og høgskolen vil delta i det arbeidet. Håpet er at disse også ser verdien av å styrke båndene mellom regionale industriaktører og våre fag- og forskningsmiljøer. Imidlertid har offentlig sektor nå samlet nok kapital til å sette i gang prosjektet, sier prorektoren.