Senter for fremragende utdanning – SFU COAST

Universitetet i Sørøst-Norge leder et senter for fremragende utdanning innen maritim simulatorbasert læring (COAST).

Centre of Excellence in Maritime Simulator Training and Assessment (COAST) har sitt utspring fra MARKOM og ble etablert som Senter for fremragende utdanning (SFU) i 2020.

Universitetet i Sørøst-Norge er vertsinstitusjon mens NTNU, Høgskulen på Vestlandet og Universitetet i Tromsø er partnerinstitusjoner i COAST.

SFU COAST skal samarbeide om maritim simulatorbasert læring, og visjonen er å bli verdensledende leverandør av simulatortrening for maritim utdanning. Senteret har fire fokusområder:

  • 1. utvikle metodikk for maritim simulatortrening
  • 2. innovasjon i simulatorbasert læring og vurdering 
  • 3. studentinvolvering
  • 4. organisasjonsutvikling

USNs fokusområde i senteret er forskning og innovasjon for å utvikle nye simulatorbaserte lærings- og vurderingsaktiviteter.

Målet med senteret er at fremtidens sjøfolk skal være rusta til å takle utfordringer i den maritime næringen med digitalisering, autonome fartøy, grønn skipsfart og krevende maritime operasjoner – noe som stiller høye krav til sikkerhet.

Et viktig mål for ethvert SFU er å skape endring i høyere utdanning ved å få andre utdanningsmiljøer til å ta i bruk kunnskap og erfaring som sentrene har utviklet. Ved å øke sjøfolks kompetanse og ta i bruk moderne teknologi, vil også resten av verden kunne se til Norge for inspirasjon også innenfor andre sektorer.

Studenter har en sentral plass i prosjektet, og deres bidrag og erfaringer er viktig for gjennomføringen.

SFU COAST er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse med 35,5 millioner kroner og har en prosjektperiode på fem år, fra 2020 til 2024.

Se filmen: Sentre for fremragende utdanning

Logo for Coast

Senterledelse

Ansvarlig for fokusområder

 

LOGO SFU

Logo direktoratet for høyere utdanning og kompetanse