Anders Råve

Anders Råve

Stipendiat
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap
Campus Vestfold (D3-107)
Anders er PhD-stipendiat ved Handelshøyskolen, Universitetet i Sørøst-Norge. Hans kompetansefelt inkluderer markedsføring, dataanalyse, og strategi. Anders har flere års erfaring innen konsulentbransjen hvor han har jobbet med blant annet avansert dataanalyse og digital transformasjon for flere ledende internasjonale selskaper innen varehandel, telekommunikasjon, og media. Anders er en del av forskergruppene Innovasjon og entreprenørskap, samt Markedsføringsledelse, som driver forskning på innovasjon, markedsføringsledelse og tiltak i privat og offentlig sektor. Anders’ avhandling omhandler datadrevet innovasjon i varehandelen og hvordan økosystemer av aktører kan samhandle for å bygge felles konkurransefortrinn.