Anette Hagen

Anette Hagen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Notodden (N-123)

Publikasjoner

 

Artikler

Hagen, A. & Tønnessen, E. S. (2022). Worlds and readers: Augmented reality in Modern Polaxis. Digital Humanities Quarterly 16 (2). http://digitalhumanities.org/dhq/vol/16/2/000619/000619.html

Hagen, A., & Mills, K. A. (2022). Rhythm in literary apps. Visual Communicationhttps://doi.org/10.1177/14703572221078038

Hagen (2019): The Potential for Aesthetic Experience in a Literary App. Nordic Journal of ChildLit Aesthetics.  https://doi.org/10.18261/issn.2000-7493-2020-01-02 

Hagen (2018): Estetisk og didaktisk potensial i litterære apper. I: Wølner, T. A., Siljan, H. H., Moe, M. og Kverndokken K. (red.). 101 digitale grep – en didaktikk for profesjonsfaglig digital kompetanse. Bergen: Fagbokforlaget.

A. Hagen og Å. Streitlien (2017). Å møte voksenlivet som lærling. I M. Bunting og G. Moshuus (red.), Skolesamfunnet - kompetansekrav og ungdomsfellesskap.Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Rapporter

A. Hagen og Å. Streitlien: Fra talent til fagarbeider. Sluttrapport. Høgskolen i Telemark 2015.   https://teora.hit.no/handle/2282/2628

K. Lie, A. Thorstensen, Ø. Lexau, Å. Streitlien, A. Hagen, T. Baksås: Konsekvenser av overgangen til rammefinansiering av barnehagesektoren. TF-Notat nr. 5/2013. https://teora.hit.no/handle/2282/2087

Ø. Lexau og A. Hagen: Kartlegging av privat og offentlig sektors kompetansebehov i teknologibyen Notodden. Rapport 04/2012 Telemarksforsking-Notodden. https://teora.hit.no/handle/2282/1408?show=full

A. Hagen, Ø. Lexau, M.L. Mikalsen og Å. Streitlien: Sluttrapport i prosjektet Sluttevaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjektet i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever. Rapport 03/2012 Telemarksforsking-Notodden. http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/2012/sprakloftet.pdf

A. Hagen, M.L. Mikalsen, A.B. Schelling, H. Speitz og Å. Streitlien: Delrapport i prosjektet Sluttevaluering av Språkløftet og Utviklingsprosjektet i skoler med mer enn 25 % minoritetsspråklige elever. Rapport 02/2011 Telemarksforsking-Notodden. http://www.udir.no/globalassets/upload/rapporter/2011/5/sprakloftet.pdf

A. Hagen, Å. Streitlien og A. Thorstensen: Vurdering av skolestruktur i Sauherad kommune. Rapport 02/2010 Telemarksforsking-Notodden https://teora.hit.no/handle/2282/1405?show=full

A.M. Vesteraas Danbolt, T.O. Engen, A. Hagen, L.A. Kuldbrandstad, S. Sand, H. Speitz, I. Straume og Å. Streitlien: Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige i grunnopplæringen. Rapport 01/2010 Telemarksforsking-Notodden. https://teora.hit.no/handle/2282/974
 

Konferanseinnlegg

Anette Hagen (2018). Rhythm and Dialogue as Parts of Multimodal Cohesion and Interplay between the Modes in Picture Book Apps. 9th International Conference on Multimodality (9ICOM), Syddansk Universitet, Odense, 17. august 2018.

Anette Hagen (2018). Litterære apper i et digitalt, grafisk grenseland. Bildebokkonferansen ved USN, Notodden, 16. november 2018.

Anette Hagen (2018). Rytme i litterære apper. 14. nordiske konference om SFL og socialsemiotik (NSFL14). Aalborg Univsersitet, 20. november 2018.