Anh Nguyen Duc

Professor
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi og IT
Campus Bø (1-343)
Dr. Anh Nguyen-Duc er en Professor ved Institutt for næringsliv og IT, Sørøst-Norge Høgskolen. Hans forskning er om Empirical Software Engineering, Data Mining, Software Startups Research og Cybersecurity.

Ansvarsområder

Programmering: Python, Javascript, HTML, CSS
Teknologisk rammeverk: Angular, Node JS, React

Kompetanse

Ph.d of computer science degree from NTNU

 

Publikasjoner

Hans publikasjonsliste finner du fra Google Scholar som er:

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=ia02J_oAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Publikasjoner i Cristin