Anne Grethe Mjøberg

Førstelektor Emerita
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Drammen (5310)
Anne Grethe har bred erfaring fra praksisfeltet som kontaktlærer, øvingslærer, spesped-koordinator og rektor, foruten 10 år som rådgiver i PPT og kompetansesenter. Anne Grethe har allmennlærerutdanning og videreutdanning i formgivingsfag fra Høyskolen i Telemark og hovedfag/embetseksamen fra Universitetet i Oslo/Institutt for spesialpedagogikk. Hovedfagsoppgaven tar utgangspunkt i mestringsteori med fokus på barn og familier i sorg og krise. Hun fikk opprykk til førstelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk i 2017. Anne Grethe har vært tilsatt på USN, tidligere Høyskolen i Telemark siden 2006. Her har hun bred erfaring fra undervisning, veiledning og utvikling/koordinering av fagområder innenfor pedagogikk/spesialpedagogikk i profesjonsutdanningene og på bachelorutdanningen i spesialpedagogikk. De siste årene har hun hatt hovedtyngden av sitt arbeid rettet mot fordypning i spesialepedagogikk på GLU-utdanningen og på master i pedagogikk. Anne Grethe er aktiv forsker med erfaring fra et større forskningsprosjekt relatert til språkutvikling hos barn med Down Syndrom i samarbeid med blant annet Universitetet i Oslo og University of Bristol. Dette arbeidet videreføres nå i et forskningsprosjekt relatert til språkutvikling hos barn med autismespekterforstyrrelse. Anne Grethe har for øvrig hatt en særlig interesse for læringsprosesser og studentaktive metoder i sitt forskningsarbeid.

Ansvarsområder

- Emneansvarlig, underviser og veileder på spesped fordypning i GLU-utdanningen

- Emneansvarlig, underviser og veileder på master i pedagogikk

- Deltar i forskergruppen Kvalitative metoder i profesjonell praksis

- Deltar i forskergruppen Barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring

Kompetanse

Forskningsinteresser:

- Kvalitative metoder

- Læringsprosesser og studentaktive metoder

- Språkutvikling for barn/elever med spesielle behov

CV

Arbeidserfaring

2006 -              Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Høgskolelektor/Førstelektor

2001 – 2006    Statlig pedagogisk støttesystem (Statped)/Andebu Kompetanse- og skolesenter (AKS), Konsultativ avdeling/Rådgiver

1996 – 2001    Pedagogisk- psykologisk tjeneste (PPT) Sande kommune, Rådgiver

1995 – 1996    Mjøndalen barneskole, Spesialpedagog, Koordinator

1991 – 1993    Den Norske Skolen i Hong Kong, Rektor, Lærer og øvingslærer

1987 – 1991 og 1993 – 1995 Gamlegrendåsen skole, Kongsberg, Lærer/Kontaktlærer

1986 – 1987    Bjerkely folkehøgskole, Lærer

1982 – 1984    Nordbygda skule, Samnanger, Lærer/Kontaktlærer

 

Utdanning

2017                   Førstelektor i pedagogikk/spesialpedagogikk USN

2001                   Universitetet i Oslo, Institutt for spesialpedagogikk, Cand.ed/Embetseksamen

                           Tittel på hovedfagsoppgave: Kjærlighetens pris – Opplevelse og mestring av sorg hos familier som har et barn for lite. 

1996                   Høgskolen i Vestfold/Folkeuniversitetet Buskerud og Vestfold

                           2.avdeling spesialpedagogikk med vekt på sammensatte lærevansker

1994                   1. avdeling spesialpedagogikk

1982                   Statens lærerskole i forming Notodden, Cand.mag/Årsenhet i tekstilforming

1979-1981          Telemark Lærerhøgskole, 3-årig allmennlærerutdanning

 

Publikasjoner

- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript (test) til "Skattejakt", e-bildebok av Mona Poppe. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Anne og Emil er tvillinger", e-bildebok av Anne Marte Jacobsen. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Emma er syk", e-bildebok av Birgitt Olaisen. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "En ulykke", e-bildebok av Malin Solodden Wiik. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Espen og Bamse fisker"/"Emil og Bobbo fisker" av Marte Benjaminsen. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Espen og Bamse på fjellet", e-bildebok av Anniken Haugen Kaasa. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Hvor er gulrøttene?", e-bildebok av Ingrid Huseby Angvik. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Lise er redd for monster", e-bildebok av Beate Erikke Johansen. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Tobben vil spille i band", e-bildebok av Heidi Katrine Aune. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Tøff rytme"/"Konkurranse", e-bildebok av Heidi Katrine Aune. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Engevik, Liv Inger; Mjøberg, Anne Grethe; Næss, Kari-Anne Bottegaard (2017).
Lærerskript til "Under garasjen", e-bildebok av Silje Bjerkan. Universitetet i Oslo, DSL+-prosjektet 2017
HSN UiO
- Hokstad, Silje; Engevik, Liv Inger; Smith, Liz; Kristensen, Jarl Kleppe; Høibo, Ingrid Holmboe; Mjøberg, Anne Grethe; Søyland, Lovise; Næss, Kari-Anne Bottegaard. Lærerveiledning DSL+, del 2. : The DSL+-project, UiO 2017 80 s. HSN UiO
- Liz, Smith; Næss, Kari-Anne Bottegaard; Hokstad, Silje; Mjøberg, Anne Grethe; Sckanke, Håkon; Engedal, Håvard.
Motivation in children with Down syndrome: A systematic review. European Down syndrome Research Forum; 2017-09-19 - 2017-09-20
HSN UiO
- Mjøberg, Anne Grethe. (2017)Veiledning som artefakt i studentaktiv forskning. Abstract Nasjonal Veiledningskonferanse. Drammen

- Næss, K.-A. B., Engevik, L. I.,, Hokstad, S., Mjøberg, A. G. (2017). Vokabulartstimuleringstiltak for barn med Down Syndrom: Hva sier forskningen? Norsk tidsskrift for logopedi, Årg. 63, nr 1, 6 – 21.

- Næss, K-A. B., Smith, L., Engevik, L. I., Hokstad, S., Mjøberg, A. G., Holmboe, I. H., Søyland, L. (2016). Lærerveiledning DSL+, UIO: Institutt for spesialpedagogikk, Det utdanningsvitenskapelige fakultet.

-  Mjøberg, Anne Grethe (2016). Studentaktiv forskning – På vei mot fagspesifikk og fagovergripende kompetanse. Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Årg. nr 3, 194 – 206.

- Mjøberg, Anne Grethe (2015). Studentaktiv forskning – Et emisk perspektiv. Abstract FOU i praksis konferansen: «Snipp, snapp, snute – danning er ute» - Skal alt kunne måles? 9.- 10. april 2015. Trondheim

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2013). Forebyggende og tidlig innsats – tverrfaglig samarbeid i barnehagen til barns beste. Første Steg.

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2009). Bokmelding: «Minoritetsspråklige med særskilte behov - En bok om utredningsarbeid» Spesialpedagogikk, Årg. nr 8, 64.

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2007). Læringslandskap som medierende verktøy for tilpasset opplæring. Abstract Nasjonal NETTOPP-konferanse. Alta

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2006). Sorg og sorgarbeid hos mennesker med utviklingshemming. Spesialpedagogikk. Årg. nr 6, 34 – 37.

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2006). Etiske betraktninger omkring vårt møte med brukere og deres nettverk. Konsulentskolesamling i hørselssektoren. Signo Andebu

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2004). Mestringsopplevelser – inngangsbilletten til et meningsfylt liv. Abstract Nordisk PCN-konferanse. 21.-23. september 2004. Sandefjord

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2004). Menneskesyn og etiske refleksjoner i omsorgens landskap. Abstract Nordisk PCN-konferanse. 21.-23. september 2004. Sandefjord

- Bruun, O. B., Haugum, B., Lauritzen, A. G.M, Rui, A. & Røiseng, S. (2004). Ressursperm. Foreningen for hjertesyke barn.

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2003). Barn med diagnosen CHARGE og mestring. Abstract Nasjonal CHARGE konferanse. 20.- 21. oktober 2003. Signo Andebu

- Lauritzen, Anne Grethe Mjøberg (2002). Stress og mestring – Familie og nettverk som fokus i rådgivningsarbeidet. Spesialpedagogikk, Årg. nr 9, 36 – 39.