Anne Marie Øines

Førstelektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for språk og litteratur
Campus Vestfold (D3-46)

Ansvarsområder

 • Emnenansvarlig for kunnskapsområdet Språk, tekst og matematikk i barnehagelærerutdanninga
 • Underviser ved fordypninga Literacy i barnehagen i barnehagelærerutdanninga
 • Underviser på etter- og videreutdanning for barnehagelærere (KFB)
 • Emneansvar og underviser på Mglu 1-7
 • Ansvarlig for Bildebokfestivalen 
 • Medlem av forskningsgruppe for barns overgang fra barnehage til skole og begynneropplæring
 • Medlem av forskningsgruppa Klasseromsforskning - kvalitet i utdanning

Kompetanse

 • Bildebøker
 • Multimodalitet
 • Literacy
 • Språkutvikling og språkstimulering
 • Fagbøker for barn
 • Litteraturdidaktikk

CV

(2019) Phd.- kurs Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet

(2018) Phd.- kurs Vitenskapsteori, forskningsetikk og forskningsmetodologi

(1994) Cand. philol med hovedfag i nordisk: Amalie Skrams Professor Hieronimus og På St. Jørgen - forholdet mellom galskap og modernitet, med vekt på litteraturhistorisk sammenheng

Publikasjoner

Øines, Anne Marie (2019). «De viktige bildebokvalgene - lesing som estetisk aktivitet i 38 barnehager», i tidsskriftet BARN nr 2/2019. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/issue/view/306

Maagerø, Eva & Øines, Anne Marie (2019). «Hvordan lages barn? Bildebøker for barn om hvordan barn blir til», i tidsskriftet Sakprosa Bind 11, nr. 3. https://www.journals.uio.no/index.php/sakprosa

Øines, Anne Marie (2019): «Festival hyller bildeboka!» i KULT, Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur- og samfunnsspørsmål

Øines, Anne Marie (2018). «Hva er bra for barn å lese?», i Lesepraksiser i barnehagen: Inn i litteraturen på mange måter, Bergen: Fagbokforlaget. 

 Øines, Anne Marie (2018). «Hvordan har lesepraksisen endret seg i høytlesningsprosjektet?», i Lesepraksiser i barnehagen: Inn i litteraturen på mange måter, Bergen: Fagbokforlaget. 

Maagerø, Eva. og Øines, Anne Marie (2015). «Bildebøker og multimodal literacy i flerkulturelle barnehager» i Flerkulturelt verksted- ulike tilnærminger til kompetanse for mangfold, Kristiansand: Portal forlag.

Konferanseinnlegg

Furumo, Marianne, Mortensen-Buan, Anne-Beathe og Øines, Anne Marie (2022): "Interdisciplinarity in new Norwegian national curriculum. The effects on L1-teahcer’s choices of texts for literary instruction.", ved Iartem konferansen, Firenze.

Øines, Anne Marie (2020): "Hvordan lager man en baby?", Se og les 2020. Barne- og ungdomslitteraturkonferanse.

Øines, Anne Marie (2019): "Hvordan lages barn? En multimodal analyse av bildebøker for barn om hvordan barn blir til" ved Nordisk konferanse om SFL og sosialsemiotikk (NSFL15)

Øines, Anne Marie (2019): «How are children made? Picture books about human procreation for young children» på den internasjonale bildebokkonferansen European Network of Picturebook Research, The University of Bergen.

Øines, Anne Marie & Solstad, Trine (2017): «Reading Aloud in Kindergarten- new practices” ved European Early Childhood Education Research Association (EECERA), The University of Bologna.

Øines, Anne Marie (2014): «Room for all? Literacy in Multicultural Groups in Kindergarten» ved European Early Childhood Education Research Association (EECERA), The University of Crete.

Øines, Anne Marie (2013): «Cockoos and Napoleon Cakes. Non-Fiction Picture Books in Kindergarten» ved European Early Childhood Education Research Association (EECERA), The University of Tallinn.

Foredrag

Øines, Anne Marie (2016): «Kan bildebøkene snakke om alt? Hva er bra for barn?», foredrag på planleggingsdag for barnehager i Tønsberg kommune.

Øines, Anne Marie (2015): «Hva skal vi lese for de yngste barnehagebarna?», foredrag for barnehagelærere i prosjektet Nye lesepraksiser i barnehagen.

Øines, Anne Marie (2013): «Cockoos and Napoleon Cakes. Non-Fiction Picture Books in Kindergarten», åpen forelesning ved The University of Extremadura.

Øines, Anne Marie (2013): «The Norwegian picture book. A historical overview with focus on the modern picture book”, åpen forelesning ved The University of Extremadura.

Øines, Anne Marie (2012): "Hva har skjedd med bildeboka- fra onkel Blå til Sinna Mann?» på Bildebokfestivalen, HSN, campus Vestfold.