Arvid Odland

Arvid Odland

Professor Emeritus

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø ()

Ansvarsområder

Botanikk, økologi, biodiversitet, alpine ecology, effekter av klimaendring, reinbeiteforskning