Atle Rønnestad Kaasin

Atle Rønnestad Kaasin

Stipendiat
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Porsgrunn (D-3119)