Barbro Børli Løkken

Barbro Børli Løkken

Universitetslektor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Porsgrunn ()
Underviser i drama og teater (IEST) og norsk (ISL) på Campus Notodden og Campus Porsgrunn. Leder tverrfaglige temaverksteder på GLU Notodden.

Ansvarsområder

  • Undervisning i drama på barnehagelærerutdanningen på Notodden/Porsgrunn.
  • Undervisning i norsk på grunnskolelærerutdanningen på Notodden (1-7 og 5-10).
  • Organisering og ledelse av tverrfaglige temaverksteder på grunnskolelærerutdanningen på Notodden.
  • Hovedfokus for forskning og utviklingsarbeid er estetiske læreprosesser, teatral kommunikasjon, samt estetiske læreprosesser i norskfaglig kontekst, anvendt teater (spesielt rettet mot temaer som inkludering, mangfold, psykososialt miljø).
  • Medlem av Forskergruppen for estetiske læreprosesser (ForEst).

Kompetanse

Universitetslektor i drama og teater. Er i tillegg utdannet norsk- og samfunnsfagslærer for ungdomstrinnet, og har bakgrunn som lærer i ungdomsskolen over flere år. Har også vært instruktør for barne- og ungdomsteater i Oslo og for teatergrupper i kulturskolen i Stor-Elvdal.

Er opptatt av tverrfaglighet, både i undervisning i grunnskolen og i kunstnerisk arbeid.