Barbro Børli Løkken

Barbro Børli Løkken

Universitetslektor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for estetiske fag
Campus Porsgrunn
Underviser i drama og teater (IEST) og norsk (ISL) på Campus Notodden og Campus Porsgrunn. Leder tverrfaglige temaverksteder på GLU Notodden.

Ansvarsområder

  • Undervisning i drama på barnehagelærerutdanningen på Notodden/Porsgrunn.
  • Undervisning i norsk og drama på grunnskolelærerutdanningen på Notodden (1-7 og 5-10).
  • Organisering og ledelse av tverrfaglige temaverksteder på grunnskolelærerutdanningen på Notodden (psykososialt læringsmiljø, estetiske læreprosesser m.m.). Se artikkel om temaverksted om estetiske læreprosesser og DKS her: Med DKS på timeplanen - Kulturtanken
  • Hovedfokus for forskning og utviklingsarbeid er estetiske læreprosesser, drama og psykososialt miljø, teatral kommunikasjon, estetiske læreprosesser i tverrfaglig kontekst, tilpasset opplæring, anvendt teater (spesielt rettet mot temaer som inkludering, mangfold, psykososialt miljø).
  • Medlem av Forskningsgruppen for estetiske læreprosesser (ForEst).

Kompetanse

Universitetslektor i drama og teater. Er i tillegg utdannet norsk- og samfunnsfagslærer for ungdomstrinnet, og har bakgrunn som lærer i ungdomsskolen over flere år. Har også vært instruktør for barne- og ungdomsteater i Oslo og for teatergrupper i kulturskolen i Stor-Elvdal.

Sitter som nestleder i styret for Drama- og teaterpedagogene (DTP), og er DTPs representant i styret for Fellesrådet for kunstfagene i skolen (FKS). Satt i redaksjonen for arbeidet med læringsressurs utgitt av DTP høsten 2022: Læringsressurs – Drama- og teaterpedagogene (dramaogteater.no)