Bengt Eirik Karlsson

Professor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Drammen (15010)
Jeg er leder av Senter for psykisk helse og rus (SFPR) og er professor i psykisk helsearbeid. Har arbeidet ved Universitetet i Sørøst-Norge siden 2004. Har en bistilling ved Akershus Universitetssykehus som forsker.

Ansvarsområder

Veiledning av Ph.d.-studenter - Leder og utvikler forsknings- og faglige prosjekter- Underviser master- og Ph.d.-studenter. Leder skriveseminarer - lang erfaring som skribent - vært redaktør i tre ulike nordiske tidsskrifter og fagfellebedømmer i ulike norske og internasjonale tidsskrifter.

 

 

Kompetanse

Interesseområder:
Psykisk helse, psykisk helsearbeid, dialogbaserte terapier, samarbeidsbasertforskning og aksjonsforskning samt forskningsetikk. 
Undervisningsområder:
Vitenskapsteori - samarbeidsbasert forskning - autoetnografi - psykisk helse - psykisk helsearbeid - recovery.
Fagområder: Psykisk helse- og rusarbeid, familieterapi og systemisk praksis. 

I har deltatt i en rekke nasjonale og internasjonale vitenskalige samarbeidsrelasjoner, nettverk og universiteter knyttet til psykis helse og rus.

CV

Utdanning:

Jeg er utdannet sykepleier med videretutdanning i psykiatrisk sykepleie. Jeg har et hovedfag i pedagogikk samte er Dr. Polit. i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo. Jeg har en master i familiebehandling fra OsloMet. Jeg godkjent sykepleiefaglig veileder fra Norsk sykepleierforbund.

Prosjekter:

 ”Social dignity in community based mental health services”. Karolinska Instittutet, Institutionen för neurobiology, vårdvetenskap och samhälle, Stockholm,  2013.

”Experiences of members of a crisis resolution home treatment team. Personal history, professional role and emotional support in a CRHT team". Samt "Crisis Resolution Hometreatment teams in Norway" - 2014.

"Hvordan kan lærer-elev-relasjonen bidra til å fremme psykisk helse og påvirke frafall i den videregående skole?». 2016.

" Hjelpsom hjelp fra ambulante akutteam – Hvordan beskriver brukere, pårørende og ansatte forholdet mellomønsker om hjelp og hjelpen som gis?». 2017.

Pågående prosjekter:

"Nettverksarbeid og brukermedvirkning – samarbeidende praksiser med og rund ungdommer 14-18 år i lokalbasert psykisk helse- og: rusarbeid». 2020.

"Sosial støtte og psykisk helse. Brukere, fagpersoner og frivillige sine erfaringer med hva som fremmer og hemmer sosial støtte i kommunale psykiske helsetjenester». 2021.

Se ellers faglige prosjekter: 

USN Open Archive: Senter for psykisk helse og rus (SFPR)

 

Publikasjoner i Cristin