Carlos Pfeiffer

Carlos Pfeiffer

Professor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-257A)