Daiva Ashman

Daiva Ashman

Organisasjonskonsulent

Avdeling for infrastruktur
Avdeling for service og tjenester
Campus Porsgrunn (G-207)

Ansvarsområder

  • Administrativ og praktisk støtte, politisk rådgivning for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge (SDSN)
  • Kontaktperson for campusstyrene i Bø og Kongsberg
  • SDSNs nettside (sdsn.no) og sosiale medier
  • Ansvar for SDSN sin arkivenhet i Public360
  • Opplæring av tillitsvalgte i SDSN og studentrepresentanter i råd og utvalg ved USN
  • Teknisk bistand ved studentvalg
  • Attester for studenttillitsvalgte, faddere og andre studentverv
  • Koordinere møtepunkter på campus (studentnære tjenester)
  • Koordinere studentorganisasjoner på campus (lederforum for studentorganisasjonene)
  • Kontakt mellom studenter og vertskommune