Eivind Andersen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Vestfold (E2-15)
Idrettsfysiolog med doktorgrad fra Norges idrettshøgskole.

Ansvarsområder

  • Fysisk aktivitet og helse
  • Målemetoder for fysisk aktivitet
  • Utholdenhetstrening
  • Fysiologi
  • Treningslære
  • Vitenskapelig metode

 

Publikasjoner i Cristin