Emil Ghieh Melfald

Emil Ghieh Melfald

Stipendiat
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for elektro, IT og kybernetikk
Campus Porsgrunn (B-242)