Frode Bergan

Senioringeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (2-223)

Ansvarsområder

  • Vedlikehold av lab- og feltutstyr
  • Forskningsassistanse
  • Veiledning av studenter på lab og i felt
  • HMS på lab og i felt
  • Innkjøp og implementering av utstyr

CV

Yrkeserfaring

1.      Juli 2014 – d.d. Overingeniør ved Høgskolen i Telemark, institutt for natur-, helse og miljøvernfag.

2.      Jan 2014-juli 2014. Avdelingsingeniør ved Høgskolen i Telemark, institutt for natur-, helse og miljøvernfag.

3.      2012-2014. Doktorgradsstipendiat i økologi ved Høgskolen i Telemark, institutt for natur-, helse og miljøvern.

4.      2000-2012: Avdelingsingeniør ved Høgskolen i Telemark, institutt for natur-, helse og miljøvern.

5.      1997-99: Vikariater som adjunkt i matematikk, naturfag og naturforvaltning ved Søve videregående skole.

6.      1987-92: Testtekniker ved Notodden Elektronikk, senere Propartner.

7.      1984-87: Kalibreringstekniker, først som sersjant deretter som fenrik, ved Elektronikkskvadronen, Bodø Hovedflystasjon (luftforsvaret).

Utdanning utover grunnskole, og relevante kurs

1.      2012-2013 : AB829 Arctic winter ecology (10 ects PhD course) at University of Svalbard (UNIS)

2.      2012, høst: D0611 Theory of science and ethics (5 ects PhD course) at Telemark University College

3.      2009-2011: Mastergrad i natur-, helse- og miljøvern ved Høgskolen i Telemark. Avhandlingens tittel: Evaluation of in-field DNA degradation of mitochondrial- and genomic DNA in snowsampled faecal pellets from rock ptarmigan (Lagopus muta).

4.      2011, 31.januar-4.februar: Laboratory Animal Science course FELASA category C ved Norges veterinærhøgskole (6 ects PhD kurs).

5.      2004, 1.-2. april: ABI PRISM 310 Training course. Kurs i bruk av kapillærelektroforese ved genetiske analyser.

6.      1992-96: Fireårig Cand. Mag. Studium i natur- og miljøvernfag ved Høgskolen i Telemark med hovedoppgave tittel: Duftmarkering hos europeisk bever (Castor fiber Linnaeus, 1758) i Bøelva, Telemark, fordeling i tid og rom gjennom et år.

7.      1986, 15.-24. april: Radio frequency measurements and calibration course ved Portsmouth Polytechnic.

8.      1985, 9.-20. December: D.C. and L.F. Calibration course ved Portsmouth Polytechnic.

9.      1985, 24. juni-19. juli:  Electrical Calibration Techniques Course ved Portsmouth Polytechnic.

10.  1981-84:  Luftforsvarets tekniske skolesenter og befalsskole Kjevik med spesialistutdanning innen  flyradio og navigasjon.

11.  1979-81:  Notodden videregående skole elektro grunnkurs og radio tv linje

Publikasjoner

Publikasjoner

Publikasjoner, vitenskapelige

1) Rosell, F., Bergan, F. & Parker, H. 1998. Scent-marking in the Eurasian beaver (Castor fiber) as a means of territory defense. Journal of Chemical Ecology 24:207-219. [1]

2) Rosell, F. & Bergan, F. 1998. Free-ranging Eurasian beavers, Castor fiber, deposit anal gland secretion when scent marking. Canadian Field-Naturalist 112:532-535.

3) Rosell, F. & Bergan, F. 2000. Scent marking in Eurasian beaver Castor fiber during winter. Acta Theriologica 45:281-287.

4) Bergan, F., Sæbø, M. and Parker,H.E. Evaluation of in-field stability of mitochondrial-and nuclear DNA in snow sampled faecal pellets from rock ptarmigan (Lagopus muta). (In manus for Conservation Genetic Resources)

5) Convey, P., Abbandonato, H., Bergan, F., Beumer, L., Biersma, E., Bråthen, V., D'Imperio, L., Jensen, C., Nilsen, S., Paquin, K., Stenkewitz, U., Svoen, M., Winkler, J., Müller, E., Coulson, S. Survival of rapidly fluctuating natural low winter temperatures by High Arctic soil invertebrates.  Submitted in Journal of Thermal Biology, spring 2014.

Populærvitenskapelige

1) Rosell, F., Bergan, F. & Hovde, B. 2001. Bever i vesterveg. "Back to Britain". Jeger, hund og våpen 6:56-58.

2) Parker, H., Bergan, F. & Rosell, F. 2010. Tre myter om beverjakt – sanne eller ei ? Jakt og Fiske 4: 50-52.

3) Parker, H., Bergan, F. & Rosell, F. 2011. Kan vi unngå å skyte drektig hunnbever ? Jakt og Fiske 4: 38-41.

Rapporter

1) Rosell, F., Bergan, F. & Hovde, B. 1997. Observasjonshytte for frittlevende bever. Rapport. Høgskolen i Telemark, Bø. 12 sider.

 

2) Bergan, F. 2003. Taksering av beverbestanden i S.D. Cappelens skoger, område Nome – Drangedal høsten 2002. Med forslag til bestandsplan. Rapport. Høgskolen i Telemark, Bø. 14 sider pluss vedlegg.

3) Heggenes, J., Bergan, F. og Lydersen, E. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i forbindelse med pålegg om fysiske utbedringer i Vallaråi, Seljord i Telemark. 43 s. HiT-skrift 4/2011.

4) Heggenes, J., Bergan, F. og Lydersen, E. og Sageie, J. 2012. Rehabilitering av elvehabitat i Vallaråi, Seljord i Telemark: Forslag til tiltak 72 s. HiT-skrift 10-2012.

Abstracts

1) Rosell, F., Sun, L. & Bergan, F. 1997. Use the color of the anal gland secretion to differentiate between the two beaver species. Abstract, in Proceedings of the 1. European beaver symposium, Bratislava, Slovakia, September 15 to 19, 1997. Edited by K. Pachinger. Institute of Ecology, Faculty of Natural Sciences Comenius University. Bratislava, Slovakia, page 19.