Gry Aalde

Gry Aalde

Universitetslektor

USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 322)

Ansvarsområder

  • Emneansvarlig Privatrett 1 (JUR111)
  • Statsforfatningsrett
  • Kjøpsrett
  • Juridisk metode
  • Familierett
  • Arverett

Kompetanse

CV

Publikasjoner