Haytham Ali

Universitetslektor
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5410)
Haytham B. Ali is employed as PhD research fellow and Assistant Professor at the University of South-Eastern Norway (USN). He is working on connecting engineering with science, focusing on mathematics. Haytham focuses on his PhD at using a combination of conceptual modeling and data analysis to enhance the early design phase in the product development process. He holds a Master of Science in Systems Engineering with Industrial Economics degree and a Bachelor's degree in Mechanical Engineering with a specialization in Product Development, both from USN.

Ansvarsområder

Jeg heter Haytham Ali og er universitetslektor ved institutt for realfag og industrisystemer. Min utdanning er en mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi, med en bachelor i produktutvikling (maskiningeniør) fra USN-campus Kongsberg. I tillegg har jeg diverse tilleggsutdanninger innen nanoteknologi og programmering (computational programming).

Jeg underviser blant annet i fagene matematikk, statistikk, programmering, termodynamikk og fluidmekanikk.
Mitt mål er å være bindeleddet mellom engineering og realfag, med fokus på matematikk.  Jeg brenner for at studentene skal bruke programmering som et verktøy i utdanning og senere arbeidsliv.

Jeg er også interessert i Systems Engineering, konseptuell modeller og (Big) data, og hvordan fagene kan integrere praksis fra industrien til teori i akademia.

Publikasjoner i Cristin