Haytham Ali

Universitetslektor

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for realfag og industrisystemer
Campus Kongsberg (5404)
Jeg heter Haytham Ali og er universitetslektor ved institutt for realfag og industrisystemer. Min utdanning er en mastergrad i Systems Engineering med industriell økonomi, med en bachelor i produktutvikling (maskiningeniør) fra USN-campus Kongsberg. I tillegg har jeg diverse tilleggsutdanninger innen nanoteknologi og programmering (computational programming). Jeg underviser blant annet i fagene matematikk, statistikk, programmering, termodynamikk og fluidmekanikk. Mitt mål er å være bindeleddet mellom engineering og realfag, med fokus på matematikk. Jeg brenner for at studentene skal bruke programmering som et verktøy i utdanning og senere arbeidsliv. Jeg er også interessert i Systems Engineering og (Big) data, og hvordan fagene kan integrere praksis fra industrien til teori i akademia.

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin