Henning Tollefsen

Seksjonssjef
Avdeling for digital utvikling, informasjonsforvaltning og IT
Seksjon for digital organisasjonsutvikling
Campus Vestfold (G4-52)
Henning er seksjonsleder for Seksjon for digital organisasjonsutvikling. Han har vært i flere deler av organisasjonen og med flere roller. Utgangspunktet var lærerutdanningen som høgskolelektor innenfor IT-fag. I 2004 og 2005 var han sterkt delaktig i utviklingen av studiet i Informasjonssystemer og IT-ledelse ved Handelshøgskolen og fakultet og samfunnsvitenskap.

Ansvarsområder

 • Digitalisering
 • Rådgivning
 • Prosessutvikling
 • Kvalitetssikring
 • Portal
 • Prosjektledelse/-deltakelse

Kompetanse

Kompetanseområder:

 • Prosjektledelse/Prince 2/Lean
 • Virksomhetsarkitektur, veikart, governance
 • Togaf
 • Organisasjoners bruk av IT
 • Informasjonssystemer
 • Databaser
 • Universell utforming
 • Brukerlighet
 • Bruk av Learning Management Systems generelt

CV

Utdanning:

 • Høgskolekandidat i Informatikk
 • Personaladministrasjon
 • Økonomi og administrasjon
 • Studium i administrasjon og ledelse.
 • Cand. merc fra Høgskolen i Buskerud innen Informasjonssystemer og IT-ledelse

Arbeidserfaring:

 • Høgskolelektor 2000-2005 ved Høgskolen i Vestfold, avdeling for lærerutdanning
 • Høgskolelektor 2005- ved Høgskolen i Vestfold, fakultet for Økonomi og ledelse
 • Prosjektleder portalprosjektet 2007-2010
 • Prosektleder portalprosjektet 2013-18

Publikasjoner i Cristin