Jan Ove Tangen

Jan Ove Tangen

Professor Emeritus

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-222)
Jeg har vært tilknyttet Telemark distriktshøgskole/Høgskolen i Telemark/Høgskolen i Sørøst-Norge/Universitetet i Sørørst-Norge siden 1982. Siden 2006 har jeg vært professor ved denne institusjonen. Jeg har en dr.philos. i sosiologi fra Universitetet i Oslo, samt hovedfag fra Norges idrettshøgskole.

Publikasjoner

Utvalgte vitenskapelige publikasjoner

Tangen, JO (2021) Observing the limits of steering - Norway’s abortive Bid for the 2022 Olympic Winter Games in Oslo, International Journal of Sport Policy and Politics, DOI: 10.1080/19406940.2021.1993303

Tangen, JO (2021) Is Sport Sustainable?—It Depends! Front. Sports Act. Living 3:679762. doi: 10.3389/fspor.2021.679762

Tangen, JO & Gils, B. (2021) Er olympiske leker virkelig gull verdt? https://forskersonen.no/kronikk-meninger-politikk/er-olympiske-leker-virkelig-gull-verdt/1922442  

Tangen, JO (2020). Politikk og metaforikk – dekonstruksjon og konstruksjon av norsk idrettspolitikk. Norsk sosiologisk tidsskrift, 2/2020, p 85-105

Tangen, JO (2019). “Den norske idrettsmodellen – En politisk konstruksjon». In «Idrettsvitenskap», Sæther, S. A. (ed.), Universitetsforlaget, Oslo

Tangen, JO. & Gils, B. (2019): “The Johaug doping case: Public reactions and sociological explanations,”, in Tin, M.; Telseth, F.; Tangen, JO & Giulianotti (eds) The Nordic Model and Physical Culture. Routledge, London, p 144-162

Tangen, JO & Møller, V. (2017): Scandinavian exceptionalism in anti-doping within sport: rooted in ideologies of social welfare and paternalism? Sport in Society, DOI:
10.1080/17430437.2017.1389067

Rafoss. K. and Tangen, JO. (2017). „Den norske idrettsmodellen – i utakt med tiden?“ Norsk sosiologisk tidsskrift, vol. 1, nr. 2, s 152-170

Tangen, JO. (2015). "«Nasjonale strateger», «familiemedlemmer», «spillets spillere» eller «systemets lakeier»? - – Norsk idrettspolitikk i lys av Slagstad, Selle, Bourdieu og Luhmann."  Sosiologisk tidsskrift 23 (04), 215-237.

Thiel, A and Tangen, JO. (2015) „Niklas Luhmann, system theory and sport“. In R. Giulianotti (ed.). Routledge handbook of the Sociology of Sport. Routledge, London

Malcolm, D & Tangen, JO (2015): Etiquette and the Cultural Diffusion of Golf: Globalization and Emotional Control in Social Relations. IJGS Volume 4, Issue 1, June, 33-49

Tangen, JO (2014): Materiality, Meaning and Power: Sport Facilites in the Everyday. In: Nalivaika, I & Tin, MB (eds) „Phenomenology of the Everdyday“, Novus Forlag, Oslo, 150-187

Tangen, JO & Barland, B. (2013). Hidden Patterns behind Doping Use among Norwegians 18-19 Years Old. Journal of Sport Science 1(2013) 26-36

Bergsgard, NA & Tangen, JO (2011): Norway. In: Nicholson, M, Hoye, R & Houlihan, B (eds)“Participation in Sport. International Policy Perspectives, Routledge, London, 59-75

Tangen, JO and Istad, RM (2012): The Spread of a Rumour – the Growth and Diffusion of Golf in Norway. European Journal for Sport and Society, no 1+2/2012.

Tangen, J. O (2010) Observing Sport Participation - Some Sociological Remarks on the Inclusion/Exclusion Mechanism in Sport. Kommer i Storm, R. og Wagner, U., Hoberman, J. (red) “Observing Sport – Modern System Theoretical Approaches”, Karl Hofman Verlag

Rafoss, K. & Tangen, JO (Eds) (2009): Kampen om idrettsanleggene. [The Battle about Sport Facilities] Høgskoleforlaget, Bergen

Tangen, Jan Ove; (2004). Making Space. A Sociological Interpretation of Sport and its Facilities. I: Sport and Society, nr 1.

Tangen, Jan Ove. (2004). Embedded Expectations, Embodied Knowledge and the Movements that Connect: A system theoretical attempt to explain the use and non-use of sport facilities. I: International Review for the Sociology of Sport, vol 39, no 1. Sage, London.

Tangen, JO (2004). Hvordan er idrett mulig? Skisse til en idrettssosiologi. ["How is Sport Possible? Sketch to a Sociology of Sport"] Høyskoleforlaget, Kristiansand.

Kronikker og debattinnlegg​

Tangen, J. O. (2019) "Ville forskningen vært dårligere uten alle skjemaene?" Khrono, https://khrono.no/forskningsmidler-forskningssoknader-jan-ove-tangen/ville-forskningen-vaert-darligere-uten-alle-skjemaene/267028

Tangen, J.O., Bergsgard, N. A. Nysæther, F. (2018). "Dramatisk for svømmeopplæring, folkehelse og svømmeidrett". Forskning.no, https://forskning.no/barn-og-ungdom-kronikk-politikk/dramatisk-for-svommeopplaering-folkehelse-og-svommeidrett/1263283​ 

Tangen, J. O. (2017). "Fylkeskommunen i Telemark bør ikke gå videre med OL-drømmen​". https://forskning.no/politikk-kronikk-penger-og-privatokonomi/kronikk-fylkeskommunen-i-telemark-bor-ikke-ga-videre-med-ol-drommen/1160645

Tangen, J. O. (2017). "Sviket mot Therese Johaug​". https://forskning.no/sport-juridiske-fag-etikk/kronikk-sviket-mot-therese-johaug/1163578 

Tangen, J. O. (2016). "Doping - den ultimate løsningen i toppidretten​". https://forskning.no/sport-medisin-kronikk/kronikk-doping---den-ultimate-losningen-i-toppidretten/1166563

Tangen, J. O. (2016). "Toppidrettens egenart skaper et dilemma for utøverne​". https://forskning.no/meninger/kronikk/2016/10/toppidrettens-egenart-skaper-et-dilemma-utoverne

Tangen, J. O. (2016). "Doping handler om pragmatisme!​". https://forskning.no/debattinnlegg-etikk-sport/debattinnlegg-doping-handler-om-pragmatisme/1165557