Janet Ververda

Janet Ververda

Førstelektor
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Porsgrunn (K-127)

Ansvarsområder

Programkoordinator Etter- og videreutdanning (EVU) Porsgrunn.

Leder Akademisk Språkkafe (ASK) Porsgrunn.

Veileder Kliniske studier Psykisk Helsearbeid (E17), Sykepleie Fagutvikling og forskning (E14), Sykepleievitenskap 3 (E12), Samfunnsvitenskap 2 (E8), Kliniske studier Sykehjem / boform med heldøgns omsorg og pleie (E5).

Kompetanse

2017-2019. Førstelektor programmet. Universitetet i Sørøst-Norge.

8/2017-2/2018. Pedagogisk kompetanseutvikling og utdanningskvalitet (10ECTS). Universitet i Sørøst-Norge.

4/2018-6/2018. Qualitative methods. PhD kurs (5ECTS). Universitet i Sørøst-Norge.

2016/2017. The Science and Practice of Person-centred Research, PhD kurs (15 ECTS). Universitet i Sørøst-Norge.

2015. Vitenskapsteori og Etikk, PhD kurs (7.5 ECTS). Universitet i Sørøst-Norge.

2015. Culture, sport and society. PhD kurs (10ECTS). Universitet i Sørøst-Norge.

2015. Kropp, Helse og Bevegelse (15 ECTS). Universitet i Sørøst-Norge.

2013. Høgskolepedagogikk. Høgskolen i Telemark.

2006-2008. Master Helsevitenskap. NTNU Trondheim (120 ECTS).

2006. Offentlig godkjent veileder Norsk Sykepleie Forbund.

28-29/1/06. Sorggruppelederkurs. Landsforeningen for etterlatte ved selvmord LEVE.

2004-2005. Kognitiv terapi. Norsk Forening Kognitiv Terapi (60ECTS).

2003. Godkjenning Klinisk Spesialist i Psykiatrisk Sykepleie.

13-17/10/08. Kurslederkurs første hjelp ved selvmordsfare. Vivat Selvmordsforebygging.

1999-2001. Videreutdanning Gruppemetode og teori og (60ECTS). Diakonhjemmet. Oslo.

4/1999. Norsk for fremmedspråklige høyere nivå

12/1995. Norsk for fremmedspråklige mellom nivå.

1993-1995. Bachelor of Arts (Honours) Degree (Major in Philosophy, Minor Sociology) (180 ECTS). University of East Anglia. Norwich, Engeland.

1992-1993. Arbeids- og organisasjonspsykologi (60 ECTS). Open Universitet Nederland.

1990-1992. Psykologistudiet, propadeuse (60 ECTS). Open Universitet Nederland.

1986-1988. Psykiatrisk sykepleierutdanning. Heiloo. Nederland.

1981-1984. Sykepleierutdanning. Harderwijk/Ermelo. Nederland.

 

CV

Yrkeserfaring

2019-nå. Førstelektor ved Universitet Sørøst Norge

09/08 – 2019. Lektor ved Universitet Sørøst -Norge, områdene psykisk helse og forebygging.

01/05 – 09/08. Lærer ved Høgskolen i Telemark, områdene psykisk helse og forebygging. Bachelor og videreutdanningen.

09/03 – 03/19. Egen Praksis for psykisk helse SPIREA. Porsgrunn.

01/02 – 06/03. Psykiatrisk sykepleier/gruppeterapeut ved Senter for Terapi og Veiledning. Skien.

03/99 – 01/02. Psykiatrisk sykepleier, Porsgrunn kommune.

09/97 – 03/05. Høgskolelærer ved Høgskolen i Telemark, avdeling for Helse- og Sosialfag, Sykepleierutdanningen. Deltid, gjesteforeleser og på oppdrag.

5/95-5/98. Morsmålslærer Porsgrunn kommune

6/93 –11/94. Sykepleier og psykiatrisk sykepleier. Norwich, England.

09/91 – 04/93. Psykiatrisk sykepleier. Fulbourn Hospital. Cambridge, England.

05/91 – 09/91. Cambridge Rape Crisis Centre. Cambridge, England.

06/89 – 04/91. Psykiatrisk sykepleier, lukket akutt avdeling. Delft, Nederland.

05/88 – 06/89. Sykepleier og psykiatrisk sykepleier, diverse avdelinger. Nederland.

09/84 – 04/86. Sykepleier på diverse avdelinger. Nederland.

 

 

Deltakelse i FoUI-prosjekt og forskningsgruppe

08/2018-nå. Medlem Drivhuset. Et møtepunkt for spirende ideer på campus Porsgrunn, Universitetet i Sørøst-Norge.

2/2018- nå. Medlem Forskningsgruppen Klinisk Kompetanse i Sykepleie utdanningen. Universitetet i Sørøst-Norge.

2016-2018. Initiativtaker og medlem arbeidsgruppen ‘Stedsbaserte læringsutbytter. En konkretisering av sykepleierutdanningens læringsutbytter i psykisk helsearbeid’. Et samarbeidsprosjekt mellom Sykehuset i Telemark og Universitetet i Sørøst-Norge.

11/02 – 2004. Medikamentassistert rehabilitering av rusmisbrukere’ (’Subutexprosjektet’) v/ MARIO – Oslo. https://www.med.uio.no/klinmed/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2007/kornor-hege.html

1/03-6/03. Insomina study Gaboxadol Lundbeck. Senter for Terapi og veiledning Skien i samarbeid med Lundbeck Zurich.

1989-1990. Behandling av traumatiserte kvinner utsatt for (seksuelle) overgrep. St Joris Gasthuis. Delft, Nederland. Koordinator i akutt avdeling for forskningsprosjektet.

 

 

Pedagogisk erfaring

25/3/2020: Koordinator brukermedvirkningsdagen.

08/2019: Igangsetter simulering psykisk helse BA-utdanning.

27/3/2019: Igangsetter pilot ‘Brukermedvirkningsdagen’ i samarbeid med studenter og brukerorganisasjoner.

11/18 -nå. Ekstern sensor Fagskolen Telemark Psykisk Helse og Rusarbeid.

6/13-2016. Kursleder og foreleser Aktiv Omsorg.

5/15. Igangsetter internasjonal modul Healthy Ageing. Bachelor nivå.

11/16 - nå. Ekstern sensor Nederlandsk. Videregående skole.

08/2015- 4/16. Igangsetter, tilrettelegger og foreleser Pilot Nettkurs Aktiv Omsorg. Etterutdanningsnivå.

12013-nå. Flere foredrag om psykisk helse på International School Telemark.

2008-nå. Autorisert Vivat kursleder Første hjelp ved selvmordsfare.

1997- nå. Undervisning sammen med brukere. Bachelor og videreutdanningsnivå.

1995. Implementering av videobasert undervisning og veiledning. Videreutdanningen Psykisk Helsearbeid.

8/01-3/03. Undervisnings- og samtalegrupper i samarbeid med helsesøster v/ Porsgrunn Videregående skole.

8/2003 – 5/2005. Prosjektleder Sesamprosjektet. Prosjektet siktet mot avmystifisering av psykiske lidelser hos barn og bedre kjennskap til og kunnskap om seg selv.

5/94-5/96. Morsmålslærer Porsgrunn kommune.

06/89 – 04/91. Studentkoordinator psykiatriske akuttavdelinger. Delft Nederland.

Publikasjoner

Ververda, J. & Hauge, S. (2019). Active care in practice: Long-term experiences from an education programme. Accepted Journal of Multidisciplinary Healthcare.

Ververda, J. (2019). Abstract ‘Teaching Active Care accross professions and positions’. Congress Developing Dialogue of Faroese Psychiatric Nurses (FPS) in collaboration with Psychiatric Nurses In The North (PSSN). Færøyene.

Ververda, J. & Schilbredt, C. (2018). Sykepleierens møte med pasienter etter selvmordsforsøk i spesialisthelsetjenesten. Tidsskrift for Suicidologi. Under revidering.

Ververda, J. & Hauge, S. (2019). Implementing Active Care through (cultural) activities of daily living: a person centred approach to achieve flourishing. Open Nursing. DOI: 10.1002/nop2.242

Ververda, J. & Disch, PG. (2018). Aktivitet i omsorg. En selvevaluering av et nettbasert opplæringsprogram. Senter for Omsorgsforskning rapportserie nr. 01/2018. http://hdl.handle.net/11250/2495432

Ververda, J., Hansen, O. & Larsen, C. (2018).  Rusmiddelavhengighet: Sykepleieres holdninger påvirker smertebehandling. Sykepleien 106 (70402)(e-70402)DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.70402

Ververda, J. & Mjeltevik Bjørnstad, M. (2018). Slik kan sykepleiere bedre helsen til personer med schizofreni. Sykepleien 106(65895)(e-65895)DOI: https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2018.65895

Ververda, J. (2017). Aktiviteter i psykisk helsearbeid. I: Disch, PG., Lorentzen, G. & Midtsunstad, A. (2017). Aktiv Omsorg, Samspill mellom kultur, aktiviteter, helse og trivsel. Bergen: Fagbokforlaget.

Ververda, J. & Ismail, N. (2016). Har ikke ord for depresjon. Sykepleien Nett 2017 105(1). https://sykepleien.no/forskning/2016/12/nar-depresjon-mangler-i-spraket https://doi.org/10.4220/Sykepleiens.2017.59772

Ververda, J., Kornkåsa, A., Kløw Bjørntvedt, E. & Melby Egrem, L. (2013). Pasienter med schizofrenie på sykehus.  Sykepleien 101(6)(52-55). https://sykepleien.no/forskning/2013/04/pasienter-med-schizofreni-pa-sykehus

Ververda, J. (2006). Leve Telemark – et tilbud for etterlatte ved selvmord. På pulsen nr 2, 21. årgang.