Jonas Karlsen Åstrøm

Universitetslektor II

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen ()
Høyskolelektor i markedsføring og studieprogramleder for master i markedsføringsledelse ved Høyskolen Kristiania. Doktorgrad i opplevelsesinnovasjon i opplevelsesbasert reiseliv med fokus på tematisering som innovativt markedsverktøy.

Ansvarsområder

Undervisningsansvar for

  • ARR100 Experience Economy (Opplevelsesøkonomi)

CV

Utdanning

2014-2022 Handelshøgskolen Innlandet – fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap, doktorgrad (Philosophiae doctor, Ph.D.), ph.d.-programmet Innovasjon i tjenesteyting i offentlig og privat sektor

2014-2015 Norwegian Research School in Innovation (NORSI), Program for Innovation and Growth (PING)

  • Introduction to Innovation (7.5 ECTS) (BI),  2014
  • Quantitative Methods (CIRCLE, Lund universitet, Sverige), 2014
  • Qualitative Research Methods in Innovation Research (UiS, Norway), 2015

2014, PhD-kurs i vitenskapsteori og forskningsetikk, Høgskolen i Lillehammer

2014 PhD-kurs Innovation processes in services, Høgskolen i Lillehammer

2010 - 2012 Høgskolen i Buskerud, avdeling Hønefoss, Master i økonomiske og administrative fag med spesialisering i markedsføring

2007 - 2010 Høgskolen i Lillehammer, Bachelor i opplevelses- og attraksjonsutvikling

2003 Universitetet i Oslo, nordamerikakunnskap

Arbeidserfaring

2020 Høyskolen Kristiania, høyskolelektor i markedsføring, studieprogramleder for master i markedsføringsledelse

2020 Multiconsult, seksjonsleder

2018 - 2019 Multiconsult, Bygg og Eiendom, lederassistent

2014 - 2017 Høgskolen i Innlandet, doktorgradsstipendiat

2012 - 2014 IML – Institutt for Medskapende Ledelse, administrasjonsansvarlig

1997 - 2011 Ulike jobber innen salg og tjenester

Publikasjoner i Cristin