Kirsten Marie Dalene

Førsteamanuensis / Programansvarlig
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for kultur, religion og samfunnsfag
Campus Drammen (4200)
Førsteamanuensis PhD og programansvarlig for master i karriereveiledning.

Ansvarsområder

  • Programansvarlig for master i karriereveiledning ved USN
  • Faglig ansvar for Etter- og videreutdanninger (EVU) og kurs innen karriereveiledning
  • Emneansvarlig for masterens emne 2: Karriere, karrierevalg og karriereveiledning - teoretiske perspektiver
  • Veileder for masterstudenter, på masteroppgaver og ulike sensuroppgaver

Kompetanse

UNDERVISNINGS- OG FORSKNINGSTEMAER:

  • Emosjonell kompetanse hos karriereveiledere
  • Karriereveilederes rolleforståelse, kompetanseutvikling og profesjonalisering
  • Karriereveiledning for veisøkere med ADHD
  • Konstruktivistisk og narrativ karriereveiledning, spesielt Life-design veiledning (Career construction counseling, Mark L. Savickas)
  • Karriereveiledningssamtalen i praksis - ulike verktøy og metoder
  • Coaching- og veiledningsferdigheter

CV

KORT OPPSUMMERT:

Se fullstendig CV på LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/kirsten-marie-dalene-32733770/

Medlem av forskergruppen i karriereveiledning:

https://www.usn.no/forskning/hva-forsker-vi-pa/barnehage-skole-og-hoyere-utdanning/karriereveiledning/

Publikasjoner i Cristin