Kristin Bakke Lysdahl

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for optometri, radiografi og lysdesign
Campus Drammen (13016)
Jeg har klinisk bakgrunn som stråleterapeut og undervist stråleterapeuter og radiografer siden tidlig 1990-tall. Min forskning ligger i krysningen mellom helsetjenesteforskning og etikk, avgrenset til bildediagnostiske tjenester. Jeg er særlig opptatt av hvordan radiologer og radiografer kan bidra til rasjonell bruk og kvalitet i radiologitjenesten.

Ansvarsområder

  • Leder av forskningsgruppen Bildediagnostikk og behandling ved Senter for helse og teknologi
  • Emneansvar for 2 bachloremnene: RADSAM530 - Samfunnsfag og RADFOR 610 - Bacheloroppgaven.
  • Emnansvar på masteremnet: MRAD620 - Justification and skill mix in radiology (Engelsk/internasjonal målgruppe) i studieretningen “Stråling i diagnostikk og behandling” på Master i klinisk i helsearbeid
  • Undervisning / veiledning på alle nivå, hovedsaklig for radiografer og i tema forskningsmetode og etikk

Kompetanse

  • strålevern
  • etikk
  • metodeutvikling
  • kunnskapsbaserte tjenester
  • utvikling av studieprogram og emneplaner

CV

Publikasjoner i Cristin