Lars Ueland Kobro

Prosjektleder / Forsker

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-112)
Lars Ueland Kobro er leder av Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon.

Ansvarsområder

  • Sosialt entreprenørskap
  • Sosial innovasjon
  • Samskaping, brukermedvirkning
  • Velferdsstatens omstilling
  • Endringsprosesser og ledelse av endring
  • Designthinking
  • Retorikk og litterære sjangere; faglitteratur
  • Leder av SESAM

Kompetanse

Prosessledesle, prosjektledelse, strategi og organisasjonsutvikling. Innovasjon i offentlig sektor, entreprenørkskap og innovasjon, faglitterær skriving, retorikk.

CV

Publikasjoner