Lars Ueland Kobro

Prosjektleder / Forsker
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag
Campus Porsgrunn (K-112)
Lars Ueland Kobro er oppdragsforsker / seniorforker ved Senter for sosialt entreprenørskap og samskapende sosial innovasjon - SESAM. Underviser fra tid til annen i ledelse med vekt på innovasjon og organisasjonskultur. www.usn.no/sesam

Ansvarsområder

  • Sosialt entreprenørskap
  • Sosial innovasjon
  • Samskaping, brukermedvirkning
  • Velferdsstatens omstilling
  • Endringsprosesser og ledelse av endring
  • Designthinking
  • Retorikk og litterære sjangere; faglitteratur
  • Leder av SESAM

Kompetanse

Innovasjon i offentlig sektor, sosial bærekraft, entreprenørkskap og innovasjon, faglitterær skriving, retorikk. Ledelse: prosessledesle, prosjektledelse, strategi og organisasjonsutvikling.

CV

Publikasjoner

Publikasjoner i Cristin