Lise Kjønniksen

Førsteamanuensis

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Notodden (N-126)
Mine hovedområder er fysisk aktivitet og helse blant barn og unge.

Ansvarsområder

- Fysisk aktivitet og helse blant barn og unge

- Vitenskapsteori og metode (Bachelor)

- Masteremne (15 stp.) "Læring og bevegelsesmiljø i kroppsøvingsfaget". Et kritisk blikk på kroppsøvingsfaget.   

Kompetanse

-PhD fra Universitet i Bergen (Det Psykologiske Fakultet)

-Mastergradsstudium i Kroppsøving (Nord Universitet)

-Faglærer i Kroppsøving og Idrettsfag (Høgskolen i Hedmark)