Liv Gjems

Professor emerita

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold ()
Liv Gjems Professor i pedagogikk, dr. polit fra Universitetet i Oslo