Mats Sigvard Johansson

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for tradisjonskunst og folkemusikk
Campus Rauland (135)
Mats Johansson er felespiller og forsker med hovedfag i etnomusikologi (UiB) og doktorgrad i musikkvitenskap (UiO). 2011-2014 var han postdoktor ved UiO, ansatt som forsker på prosjektet Popular Music and Gender in a Transcultural Context.

Ansvarsområder

Leder av forskningsgruppen Praksis, Tradisjon og Teknologi

Koordinator for masterstudiet i Tradisjonskunst

Medlem av utvalget for USNs doktorgradsprogram i Kulturstudier

Leder av forskningsprosjektet Participatory Aesthetic Practices

Leder av forskningsprosjektet Kvalitetsregimer i Endring: Kulturpolitiske Perspektiver på Tradisjonskunsten i Samtiden

Leder av forskningsprosjektet New Politics of Cultural Production: Exploring Participatory Aesthetic Practices in Contemporary Norway and Beyond

Forsker på prosjektet TIME: Timing and Sound in Musical Microrhythm

Forsker på prosjektet MIRAGE - A Comprehensive AI-Based System for Advanced Music Analysis

Forsker på prosjektet Skapende Praksiser i Folkemusikken

Kompetanse

Skandinavisk og keltisk folkemusikk; etnomusikologi/musikkulturforståelse; populærmusikkforskning; rytme-/groove-forskning; musikk og identitet; stilteori; performance-forskning/praksisorientert forskning; improvisasjon; musikk, opphavsrett og kulturelt eierskap; deltakerkultur; musikalsk læring i et teknologisk perspektiv.

Publikasjoner

Johansson, Mats; Stover, Chris; Danielsen, Anne 2023. "Bins, Spans, and Tolerance: Three Theories of Microtiming Behavior." Music Theory Spectrum 45 (2).

 

Johansson, Mats 2022. "Improvisation in traditional music: Learning practices and principles.Music Education Research 24 (1).

 

Johansson, Mats 2022. “Timing-Sound Interactions. Groove-Forming Elements in Traditional Scandinavian Fiddle Music.” Puls 7.

 

Danielsen, Anne; Nymoen, Kristian; Langerød, Martin Torvik; Jacobsen, Eirik; Johansson, Mats; London, Justin 2021. “Sounds familiar? Music genre expertise modulates timing perception and micro-level synchronization to auditory stimuli.” Attention, Perception, & Psychophysics 83.

 

Tidemann, Aleksander; Lartillot, Olivier & Johansson, Mats 2021. "Towards New Analysis And Visualization Software For Studying Performance Patterns in Hardanger Fiddle Music." The NordicSMC 2021 Conference proceedings.

 

Johansson, Mats; Danielsen, Anne; Brøvig-Hanssen, Ragnhild & Sandvik, Bjørnar [2021]. ”Shaping rhythm: timing and sound in five rhythmic genres.” [under review in Popular Music].

 

Johansson, Mats 2022. ”Deltagarkultur som estetisk praktik: en fallstudie av streetdansscenen i Oslo.” Kunst og Sosiale Fellesskap. Kulturrådet [peer reviewed - under editorial review]

 

Johansson, Mats 2019. “Timing-sound interactions in traditional Scandinavian fiddle music: Preliminary findings and implications.” Conference proceedings, The International Workshop on Folk Music Analysis.

 

Johansson, Mats & Berge, Ola K. 2018. ”Kvalitetsregimer i endring? Historiske og analytiske perspektiver på folkemusikken i samtiden.” Kunst, Kultur og Kvalitet. Oslo, Kulturrådet.

 

Johansson, Mats 2017. “Empirical research on asymmetrical rhythms in Scandinavian folk music: A critical review.” Studia Musicologica Norvegica 43.

 

Johansson, Mats 2017. “Paraphrase this: A note on improvisation.” Ethnomusicology Forum 26 (1): 26-45.

 

Johansson, Mats 2017. “Non-Isochronous Musical Meters: Towards a Multidimensional Model.” Ethnomusicology 61 (1): 31-51.

 

Johansson, Mats 2016. “Making sense of genre and style in the age of transcultural reproduction.” International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 47 (1): 45-62.

 

Johansson, Mats [2018]. “The organization of time in non-isochronous meters: The case of the Scandinavian springar style(s).” In Neuhoff, Hans and Polak, Rainer (eds.): Musical Metre in Comparative Perspective. Musicolonia Vol. 11, Dohr Publishing, Cologne [forthcoming].

 

Johansson, Mats 2015: “Measuring rhythm – a context-sensitive approach.” Musikk og Tradisjon 29: 59-81.

 

Johansson, Mats 2015. “On the relationship between technique and style: The case of the violin.” Music Education Research 17 (2): 127-140. Published online: 26 June 2014. (http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14613808.2014.930114#.U9yOj404U5v)

 

Johansson, Mats & Berge, Ola K. 2014. “Who owns an interpretation? Legal and symbolic ownership of Norwegian folk music.” Ethnomusicology 58 (2): 30-53.

 

Johansson, Mats 2013. “The gendered fiddle: On the relationship between expressive coding and artistic identity in Norwegian folk music.” International Review of the Aesthetics and Sociology of Music 44 (2): 361-384.

 

Johansson, Mats 2013. “Contemporary Norwegian Folk Music.” Continuum Encyclopedia of Popular Music of the World.

 

Johansson, Mats & Berge, Ola K. 2012. ”Den skapende folkemusikeren: En dialog om begrepet autorskap i norsk og svensk folkemusikk.” Musikk og Tradisjon 26: 129-149.

 

Johansson, Mats 2012. “Michael Jackson and the expressive power of voice-produced sound.” Popular Music and Society 35 (2). Special issue on Michael Jackson: Musical Subjectivities: 261-279.

 

Johansson, Mats 2011. Review of Solomon, Thomas (ed.): Music and Identity in Norway and Beyond: Essays Commemorating Edvard Grieg the Humanist. Studia Musicologica Norvegica 37: 178-185.

 

Johansson, Mats 2010. “What is musical meter?” Musikk og Tradisjon 24: 41-59.

 

Johansson, Mats 2010. Rhythm into Style: Studying Asymmetrical Grooves in Norwegian Folk Music. PhD thesis. University of Oslo.

 

Johansson, Mats 2010. “The Concept of Rhythmic Tolerance – Examining Flexible Grooves in Scandinavian Folk-fiddling.” In Danielsen, Anne (ed.): Musical Rhythm in the Age of Digital Reproduction. Farnham, Surrey, UK, Ashgate.

 

Johansson, Mats 2010. Entry on Irish traditional music in Norway in The Companion to Irish Traditional Music.

 

Johansson, Mats 2009. “Nordisk folkmusik som stilkoncept.” Norsk Folkemusikklags skrift 23: 34-65.

 

Johansson, Mats 2005. ”Variation och improvisation i bygdedansmusik på vanlig fele.” Kvinten 2.2005.

 

Johansson, Mats 2004. ”Svensk folkmusik som samtidskulturell uttrycksform. En diskussion om stilbegreppets användning och innebörd.” Norsk Folkemusikklags skrift 17: 85-126.

 

Johansson, Mats 2002. ”Stil som retorik och praxis”. Norsk Folkemusikklags skrift 16: 140-143. 

 

Johansson, Mats 2001. Stil som Retorik och Praxis. En musikantropologisk studie av nutida svensk folkmusik. Master thesis in ethnomusicology, University of Bergen. (Grade: 1.8)