Mette Tøien

Førsteamanuensis

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (4202)

Ansvarsområder

  • Emneansvar sammen m Professor Fagerström for emnet Introduksjon til Master i avansert klinisk allmennsykepleie MAKS 610
  • Emneansvar SPLFOFA-DR Bacheloroppgave i sykepleie 
  • Underviser innen forebyggende og helsefremmende arbeid- spesielt rettet mot eldre, om ensomhet og om kvalitativ metode for studenter på ulike nivåer 
  • Veileder masterstudenter på master i avansert klinisk allmennsykepleie, master i klinisk helsearbeid og master i anestesisykepleie
  • Forskning knyttet til eldreomsorg, folkehelsearbeid, avansert klinisk allmennsykepleie

Kompetanse

Faglige interesseområder:
Helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre, helsefremmende og forebyggende hjemmebesøk, folkehelsearbeid, ensomhet, geriatri og gerontologi, avansert klinisk allmennsykepleie, anestesisykepleie, kompetanseutvikling og kontinuerlig læring i sykepleie, utvikling av klinisk kompetanse i sykepleie.