Mirha Sunagic

Mirha Sunagic

Førsteamanuensis
USN Handelshøyskolen
Institutt for økonomi, markedsføring og jus
Campus Ringerike (A 411)

Ansvarsområder

Undervisning:

 • Leadership in organizations (MSc)
 • Endringsledelse (EVU, Etter- og videreutdanning)
 • Kompetanseledelse (BSc, spesialisering)
 • Kvalitativ metode (BSc)
 • Kvantitativ forskningsmetode (MSc, tidligere)
 • Managing diversity (MSc, tidligere)
 • Organizational learning (MSc, tidligere)
 • Organisasjonspsykologi og ledelse (BSc, tidligere)

Kompetanse

Ansattes ytringer og ytringsklima, ledelse, karriereutvikling, mangfold i organisasjoner, forskningsmetoder (kvantitativ og kvalitativ).

CV

Utdanning: 

 • Handelshøyskolen BI, Philosophiae Doctor degree in Leadership and Organization
 • Handelshøyskolen BI, Master's degree (M.Sc.) in Leadership and Organizational Psychology
 • Handelshøyskolen BI, Bachelor's degree in Business Administration
 • Merkantilt Institutt, Økonomilederskolen
 • Universitetet i Oslo, Ex. Phil.