Monika Knudsen Gullslett

Professor

Fakultet for helse- og sosialvitenskap
Institutt for sykepleie- og helsevitenskap
Campus Drammen (15013)
Area of interests: User involvement in mental health services Digitalisation and innovation Teaching areas: Sociology Public health science Service development in health (e-health) Digitalisation and innovation in health services Subject areas: User Experiences with mental health crisis. Digitalisation and innovation in health services. Inclusion in activities for people with intellectual disabilities E-health Ethiopia - student exchange

Ansvarsområder

1.januar 2020: Ansatt i 20 % fast stilling som Professor (PhD) ved USN - Fakultet for Helse og Sosialvitenskap

- Studieretningsansvarlig for digitalisering og innovasjon i helse og velferdstjenester, Master i klinisk helsearbeid (2017-2019)

- Emneansvarlig E-helse og innovasjon MDIG710

Prosjektdeltager

- Work inclusion for people with intellectual disability (WIPID)

- Striving for Excellence through e-health research (SEARCH)

- FoU ved Vitensenteret Helse og Teknologi, Campus Drammen

Kompetanse

- PhD i helse og idrettsvitenskap/ Folkehelse (Nordiska høgskolen for helsevitenskap)

- Hovedfag i Sosiologi (UiO/NTNU)

CV

Education:

PhD Public health
Master of Sociology
Projects:
- Crisis Resolution and Home Treatment in mental health
- Digital Survelliance
- Innovation and entrepreneurship in bachelor education
- WIPID
- SEARCH

Publikasjoner