Øivind Berg

Universitetslektor / Programkoordinator

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for maritime operasjoner
Campus Vestfold (D3-58)

Ansvarsområder

Kompetanse

CV

Publikasjoner