Ole Boe

Professor

USN Handelshøyskolen
Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap
Campus Drammen (6407)

Ansvarsområder

Strategisk ledelse

Kompetanse

Bedømmings- og beslutningspsykologi

Beslutningstaking

Karakterstyrker

Ledelse og lederutvikling

Ledelse og organisasjon i forsvarssektoren

Ledelsesteori

Militær ledelse

Militærpsykologi

Organisasjon og ledelse

Personlighetspsykologi

Stress og stressmestring

Strategisk ledelse

Publikasjoner