Ole Henrik Gusland

Laboratorieleder/sjefingeniør

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-37)

Ansvarsområder

* Renromslaboratorier for mikro og nanoteknologi, Elektronikk og MEMS prosessering

* Karakteriseringslaboratorium, Elektronmikroskop, AFM, Cryo probestasjon + +

* Optisk målelab

* Bio MEMS lab

* Miljøtest utstyr

Kompetanse

CV

Publikasjoner