Ole Henrik Gusland

Laboratorieleder/sjefingeniør
Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for mikrosystemer
Campus Vestfold (G2-37)

Ansvarsområder

* Renromslaboratorier for mikro og nanoteknologi, Elektronikk og MEMS prosessering

* Karakteriseringslaboratorium, Elektronmikroskop, AFM, Cryo probestasjon + +

* Optisk målelab

* Bio MEMS lab

* Miljøtest utstyr

Kompetanse

28års erfaring fra elektronikk industrien i USA og Norge, Jobbet i starten ved Tinius Olsen test Machine Co i Pennsylvania, USA og etter retur til Norge startet på Aker Mikro Electronics (AME) i Horten. var deretter med å etablere SensoNor AS og deretter MEMSCAP AS, begge Hi Tech selskaper som utvikler og produserer sensorer for Aerospace, Automotive og Medisinske applikasjoner.

Har siden 2012 vært leder for Mikroteknologi laboratoriene ved USN, og i ledergruppen for NORFAB (Norsk infrastruktur for mikro og nanoteknologi)