Øyvind Steifetten

Øyvind Steifetten

Førsteamanuensis

Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag
Institutt for natur, helse og miljø
Campus Bø (1-248)