Øyvind Wistrøm

Øyvind Wistrøm

Universitetslektor emeritus
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for matematikk og naturfag
Campus Vestfold (A1-2)
Undervist på lærerutdanningen i natur- og miljøfag, samt i Internasjonal Politikk og Samarbeid. Ledet flere internasjonale samarbeidsprosjekter på USN med både Palestina og Ukraina. Tidligere erfaring fra ledelse i folkehøgskole, turisme og media (satelitt-tv) og arbeid i FN.

Ansvarsområder

HOvedtillitsvalgt

Vise-dekan

Seksjonsleder

Prosjektledelse

Kompetanse

  • Hovedfag i Marin biologi
  • Helårsstudie i Samfunnsfag (Internasjonal Politikk og Økonomi)
  • Ledelse innen skole, turisme, media og akademia, foruten internasjonale samarbeids prosjekter .
  • Internasjonalt krise-arbeid i Flyktningehjelpen og FN.

Jeg har som ansatt på USN i lærerutdanningen hatt kontakter og samarbeid med både israelsk og palestinske utdanningsinstitusjoner siden Oslo-avtalen, og vært der nede med mer enn 200 studenter og ansatte i lærerutdanningen på begge sider av konflikten.

I tillegg har jeg jobbet for FN/UNESCO i Gaza i perioden 2009-2011 (med permisjon fra USN).

Jeg har også initiert og ledet flere samarbeidsprosjekter mellom USN og palestinske universiteter (Bethlehem, Ramallah, Jenin, Hebron, Gaza). Det siste – et NORPART – prosjekt er/var i sluttfasen nå, fordi det var med bla. ISlamic University in Gaza. Det universitetet ble lagt i grus av israelske bomber forrige uke.  Formålet med det prosjektet er/var å etablere en master i barnehagepedagogikk på IUG med vekt på psykososiale tiltak/anti-traume i palestinske barnehager i Gaza og Hebron.

Ut over det har jeg jobbet for FN/UNICEF i Ukraina, og hatt en samarbeidsprosjekt med ukrainske universiteter innen lærerutdanning (med fokus på demokrati) inntil sist vinter.

Og derfor også holdt en rekke foredrag om Ukraina og bakgrunnen for krigen der, inkl. for Lørdagsuniversitetet.

Min fagbakgrunn er div studier av og undervisning i Internasjonal Politikk innen lærerutdanningen, forskning på «demokrati-forståelse»,  samt masse praktisk erfaring fra begge områdene.