Per Ingvar Haukeland

Per Ingvar Haukeland

Professor

Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving
Campus Bø (1-156)
Min generelle interesse i friluftsliv knyttes til tre fagfelt: økofilosofi, økopedagogikk og øko-entreprenørskap. Jeg er opptatt av å knytte forskning og utdanning sammen med en samfunnsrelevans. Jeg har arbeidet som deltakende aksjonsforsker på Telemarksforsking i 15 år, som leder for Senter for natur- og kulturbasert nyskaping, og er opptatt av en bred tilnærming til bærekraftig stedsutvikling. Jeg har vært aktiv i den dypøkologiske bevegelsen siden slutten av 1980-tallet, og samarbeidet med filosofen Arne Næss om to bøker: Livsfilosofi (1998) og Dyp Glede: Inn i dypøkologien (2008). Jeg er nå spesielt opptatt av det jeg kaller "naturnærvær" som en tilnærming til å gjenskape en forbindelse til naturen, inkludert kunnskaper, ferdigheter og verdier. I den sammenheng er jeg også opptatt av forholdet mellom håndverk og friluftsliv, noe jeg ser som en bro mellom bruk og vern av natur. Jeg er ko-grunnlegger av den internasjonale nettverket Alliance for Wild Ethics og initiativtaker til et lokalt Transition Town initiativ i Bø, kalte Bærekraftige liv i Bø.