Petter Aasen

Petter Aasen

Professor
Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap
Institutt for pedagogikk
Campus Vestfold (G4-30)